Bestilling

En innkjøpsordre, også kalt en innkjøpsordre eller innkjøpsordrenotat, er et dokument der kjøperen ber om varer fra selgeren.

Bestilling

På denne måten dokumenterer vi våre produktbehov. Det vanlige er å sende dette dokumentet til leverandøren slik at denne kan levere nevnte ordre. Å kunne gjøre det fysisk eller virtuelt (e-post eller nettside).

Hensikten med ordreseddelen er å i ettertid kunne sette følgeseddelen i kontrast til denne ordren og notere mulige hendelser, samt å ha vilkårene for nevnte ordre skriftlige.

Prosessen i en innkjøpsordre

Først må du finne ut hvilke behov vi har. Når riktig leverandør er valgt, utstedes denne ordreordren. Selger mottar originalen og kjøper beholder en kopi. Selger betjener bestillingen og legger ved en følgeseddel som kontrolleres mot denne. Hvis det er noe som ikke er levert, forblir det ventende.

Dette dokumentet er nyttig for begge parter. Kjøperen kan kontrollere typen eller utgiftsbeløpet og lage en prognose for betalinger. Selgeren kan organisere sine forskjellige bestillinger og lage en kostnadsprognose. I begge tilfeller er administrasjonsprogrammer og til og med et regneark nyttige. På den annen side, for juridiske formål, når den er akseptert, forplikter den begge parter til den avtalte utvekslingen.

Innhold i en ordrenotat

Normalt er det som regel de samme dataene som kreves på en følgeseddel, bare at uttrykket "Ordreordre" eller lignende vil vises på brevpapiret. Vi beskriver dem nedenfor:

  • Kjøper og selger detaljer. Skatteidentifikasjonsnummeret til hvert land er veldig viktig. Også skatteadressen.
  • Dato og sted for utstedelse av bestillingen. Den første er viktig, spesielt for å kontrollere tiden det tar leverandøren vår å levere den. På denne måten kan vi unngå lagerbrudd.
  • Produktnavn og referanse. Antallet bestilte, prisen og mulige rabatter, kampanjer eller bonuser er også inkludert.
  • Den valgte betalingsmåten , samt vilkårene og beløpene som skal betales, hvis aktuelt. Dette punktet er viktig for å forvalte statskassen riktig.
  • Totalkostnad , mulig transport, forsikring eller lignende utgifter og, som en vesentlig del, autoriserte signatur.
  • Dato og leveringsmåte. På dette tidspunktet, ved levering, vil en følgeseddel bli sendt til kunden for å signere, som vanligvis legges ved bestillingen. Eventuelle hendelser eller det som ikke er oppgitt skal også noteres.

Sannheten er at disse strenge kravene noen ganger lempes, avhengig av det kommersielle og tillitsforholdet. I mange tilfeller gjøres bestillinger muntlig eller per telefon. Det kan til og med bes om på e-post, men uten bestillingsdokument. Likevel er det praktisk å alltid ha kontroll over disse bestillingene.

Et eksempel på innkjøpsordren

La oss se et eksempel på hva et ordredokument kan være. I den kan vi se alle nødvendige data og mulige rabatter og utgifter knyttet til levering av nevnte varer. Også plassen som er reservert for hendelser og til signaturen til personen som mottar varene.

Bestilling 1

Merk: Dataene ovenfor er fabrikkerte data.