Besøksforbud

Besøksforbudet kan være et straffe- eller føre var-tiltak som består i å forby den som har begått et overgrep å henvende seg til offeret.

Besøksforbud

Besøksforbudet reguleres av straffeloven. Det fastsettes av en dommer eller domstol og det vil være han som bestemmer varigheten av besøksforbudet.

Det finnes ulike former for besøksforbud, det kan være nærværsforbud eller bestå i å ikke oppholde seg samme sted som offeret eller deres pårørende.

Besøksforbudet er viktig og er ment for kjønnsvoldsforbrytelser eller vold i hjemmet, derfor beskytter de vanligvis følgende fysiske personer:

 1. Ektefeller eller person du har et affektivt forhold til.
 2. Decendents.
 3. Mindreårige som er under vergemål.

De har vært utsatt for forbrytelser mot liv eller seksuelle overgrep.

Innhold i besøksforbudet

Innholdet i besøksforbudet kan oppsummeres som følger:

 1. Forbud mot å oppholde seg på steder hvor offeret eller familien oppholder seg eller nærme seg det.
 2. Forbud mot å gå til stedet der forbrytelsen ble begått.
 3. Forbud mot å gå til arbeidsplassen til offeret.
 4. Forbud mot å henvende seg til offeret, hans pårørende, uansett hvor de er.
 5. Forbud mot å kommunisere med offeret eller deres familiemedlemmer på noen måte, skriftlig, muntlig eller visuell.

Bestillingskrav

De nødvendige kravene for å etablere et besøksforbud er:

 1. Det er fastsatt av en dommer eller domstol,
 2. Offeret skal ha anmeldt forbrytelsen.
 3. Det må foreligge tilstrekkelig bevis for å støtte besøksforbudet.
 4. Det skal forstås at offeret eller hans familie er i en farlig situasjon dersom besøksforbudsbeslutningen ikke fattes.

Brudd på besøksforbud

I tilfelle overgriperen bryter dette forbudet, må det skilles mellom to tilfeller:

 1. At overgriperen ønsket å møte offeret, krenkende ved å ønske besøksforbudet. I dette tilfellet vil du få straff.
 2. At overgriperen ikke ønsket å møte offeret, møtet var tilfeldig. I dette tilfellet blir det ingen straff.