Ansvarlig forbruk

Ansvarlig forbruk er en kjøpsbeslutning som analyserer de miljømessige og sosiale rettferdighetseffektene dette medfører.

Ansvarlig forbruk

I forbrukersamfunnet er det nødvendig å spørre hva som er ansvarlig forbruk? Vanligvis søker denne kjøpsbeslutningen å tilfredsstille et behov og samtidig oppnå eksistensen av et bærekraftig samfunn, det vil si å fremme forhold mellom produksjon, distribusjon, forbruk og avfallshåndtering som er mindre skadelig for miljøet.

I mange tilfeller krever det også for eksempel en nytenkning av egne ønsker om å kjøpe varer eller tjenester, for å tilpasse kjøpsbeslutningen til reelle behov.

Ansvarlige forbruksvaner

Noen av målene eller handlingene for ansvarlig forbruk inkluderer:

 • Analyser miljøpåvirkningen med hensyn til produktets brukbare livssyklus.
 • Type handel som favoriseres med kjøpsbeslutningen.
 • Kvaliteten på produktene som kjøpes.
 • Tiden som ikke-fornybare ressurser forbrukes må være lik erstatningstiden for fornybare ressurser.
 • Juster mengden avfallsutslipp og forurensning med assimileringskapasiteten til selve økosystemene.
 • Finn og etablere forbrukerpreferanser for produkter og tjenester, i produksjonsprosessen som respekterer miljøet og sosial rettferdighet.
 • Søk for å gjenbruke produktene som er kjøpt for å unngå å anskaffe flere.
 • Motta varer på lån eller donasjon, for å unngå å anskaffe et nytt produkt.
 • Unngå å kjøpe varer som er engangs- eller engangsvarer.
 • Unngå å anskaffe produkter hvis emballasje genererer en økning i miljøforurensning og sørg for at retur, gjenbrukbar eller biologisk nedbrytbar emballasje.

Fordeler med ansvarlig forbruk

Blant de mange fordelene med ansvarlig forbruk kan vi fremheve følgende:

 • Reduksjon av forurensningsnivåer og økologisk fotavtrykk.
 • Besparelser i forbruket av naturressurser for produksjon av anskaffede varer og tjenester.
 • Fordeling av rikdom mer rettferdig.
 • Miljøbevissthet.
 • Økning i spareraten for innbyggerne.
 • Støtte til små produsenter som respekterer miljøet.
 • Besparelser i fossilt brensel.
 • Forbedring av helsen til forbrukere som praktiserer det.
 • Gjenbruk eller resirkulering av avfall.

Strømmer som støtter ansvarlig forbruk

Det er strømninger som er avhengige av ansvarlig forbruk som hjørnesteinen i deres prinsipper, slik som: rettferdig handel, kooperativisme, byttehandel med økologiske produkter, solidaritetsøkonomi, vegetarisme, samarbeidsforbruk, etc.

Prinsipper for ansvarlig forbruk

Folk som foretrekker ansvarlig forbruk ønsker å gi et budskap til markedet, gjennom sine kjøpsbeslutninger og følger visse prinsipper som styrer deres handlinger når de kjøper varer og tjenester, for eksempel:

 • Arbeidsprinsipp: Den fyller funksjonen med å generere anstendige arbeidsplasser. Det vil si jobber som er tilstrekkelig betalt eller står i forhold til innsatsen og tiden som er dedikert til produksjonsprosessen.
 • Prinsippet om egenkapital: Det samsvarer med inkludering av alle sektorer av befolkningen i produksjonsprosessen. For eksempel kjønn, urfolkssamfunn, seksuell preferanse, alder som lovlig kan fungere, etc.
 • Miljømessig bærekraft: Hvis den møter den minst negative miljøpåvirkningen under produksjonsprosessen.
 • Samarbeidsprinsipp : Det samsvarer med et godt forhold mellom produsenter, mellom produsent og regjering, mellom regjeringer, etc.
 • Non-profit: I tilfelle dette er tilfelle, hvis du analyserer hvem initiativet gagner, om det kun er spekulasjoner for reklamebilde eller om det virkelig handler om å støtte en sårbar del av befolkningen.
 • Engasjement for miljøet: Det samsvarer med å støtte fellesskapet, for eksempel; leverer råstoff fra lokaliteten, foretrekker produkter og tjenester, som i sin utforming sysselsetter folk fra samme lokalitet, bl.a.

Viktigheten av ansvarlig forbruk

Ansvarlig forbruk har blitt avgjørende for å garantere bærekraften til planeten. I denne forstand er en sosial bevissthet om dette aspektet nødvendig for å redusere forurensningsratene som vi nå lider av.

Det er en forbruksvane som lar innbyggerne nyte en tilstrekkelig levestandard, og skade miljøet så lite som mulig. På denne måten skaffer forbrukerne i markedet den mengden varer og tjenester de virkelig trenger og som garanterer respekt for bærekraften til våre økosystemer.

Typer ansvarlig forbruk

Det finnes mange typer ansvarlig forbruk, vi fremhever de viktigste nedenfor:

 • Bærekraftig forbruk: Det er basert på å konsumere varer og tjenester som bruker fornybare energikilder i sin produksjon og ikke bruker produkter som er skadelige for miljøet.
 • Solidaritetsforbruk: Det er at forbruket utføres med et sosialt perspektiv og som er av både egen og kollektiv interesse. Den har et fokus knyttet til å støtte lokale arbeidere og bedrifter.
 • Kritisk forbruk: Består av å konsumere bare det som er nødvendig, og se bort fra reklameeffekter eller visse sosiale trender.
 • Bevisst forbruk: Det oppstår når forbrukeren er klar over konsekvensene som anskaffelse av en bestemt vare eller tjeneste har på miljøet.

Eksempler på ansvarlig forbruk

Vi foreslår noen eksempler på ansvarlig forbruk:

 • Økologiske matvarer.
 • Resirkulert kontorpapir.
 • Teknologiske enheter med gjenbrukte komponenter.
 • Solcellepaneler.
 • Personlig pleieprodukter uten kjemikalier som er skadelige for miljøet.