Zemapziņas publicitāte

Zemapziņas reklāma ir zemapziņas un neapzinātu ziņojumu izmantošana reklāmas vietās, kuru galvenais mērķis ir radīt stimulus un ietekmi uz sabiedrību bez tās tiešas ziņas.

Zemapziņas publicitāte

Izmantojot šāda veida reklāmas praksi, saņēmējs neapzinās, ka informācija par konkrētu preci vai pakalpojumu viņam tiek nodota ar zemapziņas ziņojumu palīdzību. Tādā veidā jūs saņemat informāciju vai raksturlielumus, kas ir ārpus jūsu zināšanām par produktu, lai veidotu vai ietekmētu jūsu lēmumu pieņemšanas tiesības kā indivīdu, izmantojot patērētāju vēlmes.

Kritika beigās

Šāda veida mārketinga paņēmienu izmantošana zemapziņas un bezsamaņā ir intensīvi apspriesta un kritizēta kopš tās izveides un paplašināšanās 1960. gados, galvenokārt efektivitātes ziņā un par šīs ietekmes lietderību un to turpmāko pārvēršanu pārdošanā.

Šāda veida prakse ir izplatīta bezalkoholisko dzērienu, alkoholisko dzērienu vai tabakas zīmolu reklamēšanas gadījumos, cenšoties zemapziņā saistīt šo produktu patēriņu ar priekšstatu par panākumiem un triumfu. Šim nolūkam parasti tiek atrasti ieteikumi, kas saistīti ar dažāda veida tēmām, tostarp seksuālām tēmām.

Kā tiek veikta zemapziņas reklāma?

Kopumā zemapziņas reklāma tiek izmantota, izmantojot audiovizuālus ziņojumus (fiksētus, piemēram, attēlus žurnālos vai plakātos vai pārvietojas pa kadriem), kas tiek raidīti zem apzinātas uztveres sliekšņa. Tas nozīmē, ka tie sasniedz cilvēka smadzenes, bet cilvēkiem neapzinātā veidā. Informācija tiek noglabāta viņu galvās, lai viņi to neuzzinātu tieši. Mērķis ir, lai šī informācija virzītu patērētāju vēlmi pēc noteiktas preces, radot vajadzību pēc tās un ietekmējot viņu kā pircēja uzvedību.

Ar cilvēka acs un smadzeņu uztveres kapacitātes palīdzību (kas darbojas atšķirīgi) ar suģestijas palīdzību tiek nodoti zemapziņas ziņojumi, kas stimulē tādas sajūtas vai idejas kā trauksme, izsalkums, panika vai slāpes.

Izmantojot zemapziņas reklāmu, varas iestādes viņu parasti vajā un soda. Neskatoties uz to, tā efektivitāte tiek pastāvīgi apšaubīta un tā lietderība mārketinga pasaulē dažkārt tiek uzskatīta pat par mītu.