Vienots izšķirtspējas mehānisms

Vienots izšķirtspējas mehānisms

Mur

Vienotais noregulējuma mehānisms ir banku savienības Eiropas struktūra, kas ir atbildīga par banku problēmu atgūšanu un atrisināšanu Eiropas vai valsts līmenī. Ja vien tas ir atvasināts no iestāžu dzīvotspējas.

Šī iestāde ir atkarīga no Eiropas Komisijas, un to apstiprinājusi Eiropas Centrālā banka un citas pārnacionālas struktūras. MUR radās 2014. gada vasarā, šaubu karstumā par Eiropas banku sistēmu.

Tas nosaka kritērijus, sistēmas un darbības, kas jāveic, lai atgūtu, glābtu un īstenotu programmas, kas nodrošina Eiropas banku dzīvotspēju. Atšķirībā no Eiropas uzraudzības mehānisma, kas nodrošina banku labu uzvedību un situāciju, VNM cenšas būt attiecīgo pasākumu izpildes daļa, kad bankām ir radušās problēmas.

MUR sastāvs un darbība

Vienotais izšķiršanas mehānisms ir sadalīts divos apakšelementos:

  • Vienotā noregulējuma padome : sastāv no dažādām Eiropas Monetārās savienības dalībvalstīm atbilstoši to svaram, un tās mērķis ir saglabāt banku iestāžu stabilitāti un banku pakalpojumu nepārtrauktību krīzes gadījumā. Papildus bankas likvidācijas formas noteikšanai problēmu gadījumā. Kamēr, neradot izmaksas nodokļu maksātājam. Tāpat izvairoties no tā, ka tas ietekmēs valstu ekonomiku un finanšu struktūru.
  • Vienotais noregulējuma fonds : tie ir finanšu resursi, ko veido iesaistītās valstis. Līdzekļi, ko var izmantot risinājumam un palīdzēt grūtībās nonākušām struktūrām.

Vienotā noregulējuma mehānisma mērķi

MUR tika izveidots ar domu atvieglot valstu publiskos kontus, labojot problēmas to banku sistēmās. Tādā veidā solidaritātes fondam starp visām valstīm piešķirot 1% no Eiropas banku kopuma noguldījumiem.

Tādā veidā visā Eiropā tika izveidota arī vienota stratēģija, kā rīkoties banku glābšanas un to likvidācijas gadījumā. Tādējādi novēršot domino efektu starp bankām eirozonā.

Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK)

  • Pasaules lielākie uzņēmumi pēc aktīviem 2017
  • direktīva Eiropa
  • Banku krīze