Uzņēmuma vides faktori

Uzņēmuma vides faktori ir visi organizācijas vides iekšējie un ārējie faktori, kas var pozitīvi vai negatīvi ietekmēt tā projektu attīstību.

Uzņēmuma vides faktori

Patiešām, katrs biznesa projekts tiek īstenots organizācijā. Tai ir sava kultūra, stils un struktūra. Šie elementi ir izšķiroši projekta veiksmei vai neveiksmei.

Svarīgi pieminēt, ka katru realizēto projektu, neatkarīgi no tā, vai tas ir mazs vai pat makroprojekts, ietekmēs uzņēmuma vides faktori. Šī iemesla dēļ tie ietekmēs gaidītos rezultātus.

Patiešām, vides faktori ir visi apstākļi, kas ietekmē projektu tā izpildes laikā. Tāpēc var arī teikt, ka vides faktori ir visi apstākļi, kurus projekta komanda nevar kontrolēt. Bez šaubām, visi šie faktori ir jāanalizē projektu vadības procesā, jo tie ietekmē atšķirīgi atkarībā no organizācijas veida.

Uzņēmuma vides faktoru klasifikācija

Uzņēmuma galvenos vides faktorus, kas var ietekmēt tā projektu izpildi, var iedalīt iekšējos un ārējos.

Iekšējie faktori

Iekšējie faktori neapšaubāmi ir katras organizācijas vides faktori, kas var pozitīvi vai negatīvi ietekmēt projekta izpildi. Lai noteiktu, kuri ir iekšējie faktori, kas var ietekmēt projekta darbību, mums jāuzdod šādi jautājumi:

1. Kāda ir uzņēmuma organizatoriskā kultūra?

Protams, organizācijas kultūras pārzināšana ir ļoti svarīga, jo tā nosaka uzņēmuma misiju, vīziju un vērtības, jo tas būs pamats korporatīvās kultūras normu un uzskatu veida noteikšanai. Tāpat kultūra nosaka izmantoto vadības stilu un pielietotās autoritātes.

2. Kādi ir uzņēmuma rīcībā esošie resursi?

Pēc tam šajā sadaļā uzņēmums ņem vērā tā rīcībā esošos resursus. Viens no svarīgākajiem ir cilvēkresursi, analizējot personāla spējas un zināšanas. Tas nosaka darbiniekiem piemītošās prasmes, zināšanas un darba kompetences. Papildus tiek analizēta IT infrastruktūra, ko uzņēmums izmanto savos procesos.

3. Kāda ir uzņēmuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta?

Ja uzņēmums atrodas vienā punktā vai ir sadalīts vairākos dažādos ģeogrāfiskos punktos, tas ietekmēs resursu pieejamību, personāla kontroli un grafikus.

4. Kāda ir uzņēmuma infrastruktūra?

Visbeidzot, uzņēmuma infrastruktūra ir faktors, kas ir saistīts ar aprīkojumu, aprīkojumu, iekārtām un pieejamo aparatūru un programmatūras sistēmu. Tas viss sniegs nepieciešamo atbalstu projekta veiksmīgai pabeigšanai.

Uzņēmuma vides faktori 1
Uzņēmuma vides faktori
Jautājumi iekšējo faktoru noteikšanai

Ārējie faktori

Tagad ārējie faktori ir visi faktori, kas atrodas ārpus organizācijas un kas ietekmē arī projekta labvēlīgos vai nelabvēlīgos rezultātus. Vissvarīgākie jautājumi, kas jāapsver, ir šādi:

1. Kādi sociālie vai kultūras aspekti var mūs ietekmēt?

Protams, būtisks ārējais aspekts ir sociālais un kultūras aspekts, jo var notikt vērtības, dzīvesveida un izglītības izmaiņas. Šīs izmaiņas var mainīt attieksmi pret noteiktu produktu pieņemšanu.

2. Kādi standarti ir jāievēro?

Nozares vai pašas valdības noteiktie standarti var ietekmēt sniegumu. Standarti ir jāievēro, jo tas ir veids, kādā uzņēmumu grupa noteiktā nozarē piekrīt strādāt vai tāpēc, ka valdība to pieprasa.

3. Kādi juridiskie ierobežojumi pastāv?

Tāpat vēl viens aspekts, kas var ietekmēt projekta darbību, varētu būt spēkā esošie noteikumi nozarē, kurā tas konkurē. Juridiskie ierobežojumi ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, jo katrs projekts tiek veidots juridiskā kontekstā.

Tiesiskais regulējums, kas var ietekmēt projektu, var būt nacionāls vai starptautisks. Tas viss būs atkarīgs no organizācijas atrašanās vietas un izplatīšanas vietas.

4. Kāda ir riska tolerance?

No otras puses, riska toleranci nosaka riska līmenis, ko ieinteresētās puses ir gatavas uzņemties. Tas, lai īstenotu projektu.

5. Kā darbojas tirgus?

Parasti šajā sadaļā ir jāpārskata konkurences līmenis, piegādātāju un klientu skaits. Organizācija konkurē tirgū, kurā var būt daudz konkurentu vai, gluži pretēji, maz dalībnieku.

Tāpat var būt daudz vai maz piegādātāju, kas pozitīvi vai negatīvi ietekmēs projekta pabeigšanai nepieciešamo izejvielu un izejmateriālu piegādi. Klients ir vēl viens būtisks vai, iespējams, vissvarīgākais faktors, lai gūtu panākumus konkurences tirgus vidē. Organizācija nedrīkst aizmirst, ka tai jākoncentrējas uz labāku klienta vajadzību apmierināšanu.

6. Kāda ir vispārējā vide?

Vispārējā vidē ir jāņem vērā tādi aspekti kā valsts vai pasaules ekonomiskie apstākļi atkarībā no konkurences vides. Tiek ņemti vērā tādi elementi kā pirktspēja, inflācijas līmenis, valūtas kurss un ekonomikas izaugsme kopumā.

Turklāt jāņem vērā demogrāfiskie, ģeogrāfiskie un vides apstākļi, kas var ietekmēt projekta sniegumu un labu izpildi.

Uzņēmuma vides faktori 2
Uzņēmuma vides faktori
Jautājumi ārējo faktoru identificēšanai

Noslēgumā var teikt, ka uzņēmuma vides faktori ir jāuzskata par noteicošo elementu projekta veiksmes vai neveiksmes sasniegšanā.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi tos pareizi identificēt no brīža, kad tiek plānots projekts. Tāpēc laba projektu vadība paredz adekvātu šo vides faktoru identificēšanu, lai izvairītos no problēmām, kavējumiem vai neveiksmēm projektu izpildē.