Privātais kapitāls

Privātais kapitāls ir kapitāla veids, ko izmanto privātie saimnieciskie aģenti, lai attīstītu savu saimniecisko darbību un tādējādi gūtu ekonomisku labumu.

Privātais kapitāls

Dažādu esošā kapitāla veidu klasifikācijā privātais kapitāls izceļas ar to, ka tā īpašumtiesības ir privātiem aģentiem. Tādā veidā privātā kapitāla īpašums pieder visa veida ģimenēm, kā arī uzņēmumiem. Viņi izmanto resursus, kas veido šo kapitālu, lai iegūtu ekonomisku atdevi.

Šajā ziņā privātais kapitāls kļūst par privātajam sektoram pieejamu instrumentu peļņas gūšanai, pamatojoties uz noteiktiem resursiem.

Tādējādi šis kapitāls veicina ļoti daudzveidīgu saimniecisko darbību attīstību, ražojot preces un pakalpojumus. Tas ir, tas veido privātos ieguldījumus.

Privātā kapitāla raksturojums

Privātā tipa kapitāla modalitātei ir dažas pazīmes, kas jānorāda:

  • Investīciju avots : ar privātā kapitāla palīdzību tiek radīti un veikti ieguldījumi dažādos uzņēmējdarbības modeļos.
  • Privāta izcelsme : šis kapitāls nāk no ģimeņu un uzņēmumu resursiem, kas paredzēti vispārējai vērtībai.
  • Attiecības ar parādu : bieži vien privātā finansējuma avots ir parāda pārņemšana. Citiem vārdiem sakot, privātie aģenti saņem aizdevumus vai kredītus, lai savus līdzekļus izmantotu privātām investīcijām.
  • Uzņēmējdarbības struktūras ģenerators: parasti privātais kapitāls ir visvairāk klātesošs dažādās valstu ekonomikās. Tādējādi tiek radītas darbavietas un lielākā daļa ekonomikas uzņēmumu, kas aptver lielāko daļu ekonomikas nozaru.

Privātā kapitāla piemēri

Saskaņā ar īpašuma jēdzienu privāta rakstura kapitāls ietver visu to kapitāla kopumu, kas pieder aģentiem, kas ir daļa no privātās sfēras.

Tas nozīmē, ka ikdienas ekonomikā ir ļoti dažādi piemēri. Tas varētu būt no vietējā uzņēmuma rūpnieciskajām iekārtām līdz indivīda attēlu kolekcijai.

Grāmatvedības ziņā pamatkapitāls ir privāts piemērs iemaksām, ko sākotnēji partneri veic, veidojot komercsabiedrību. Tie var būt gan naudas, gan natūrā.