Peldošais kapitāls (free float)

Peldošais kapitāls ir uzņēmuma izcilo akcionāru procentuālā daļa, ko var iegādāties privātie investori. Tas ir zināms arī ar tā angļu nosaukumu, free float.

Peldošais kapitāls (brīvi apgrozībā)

Šīs akcijas nekontrolē dominējošā grupa un/vai uzņēmuma stratēģiskie investori. Tāpēc tos var brīvi iegādāties otrreizējos tirgos.

Uzņēmumam ir svarīgi, lai ievērojama daļa akciju būtu brīvi apgrozībā, jo tas sniedz investoriem lielāku drošību. Tas ir tāpēc, ka jo lielāks ir brīvais apgrozījums, jo lielākas iespējas investoram atrast līdzinieku tirgū. Citiem vārdiem sakot, jo augstāks ir brīvais apgrozījums, jo lielākas iespējas investoram atrast pārdevēju, ja viņš vēlas iegādāties akcijas, vai atrast pircēju, ja viņš vēlas pārdot akcijas, kas viņam jau pieder.

Tādā veidā akcijas, kas paredzētas kā brīvi apgrozāmas, nodrošina likviditāti otrreizējiem tirgiem, kā arī piešķir tiem lielāku dziļumu.

No otras puses, tas, ka uzņēmumiem ir augsts peldošais kapitāls, veicina pareizu cenu veidošanās procesu un samazina to nepastāvību. Tas ir bijis diskusiju objekts, un tas paver durvis (dažos akciju tirgos) iespējamam regulējumam vai regulējumam, kas liek pamatus atbilstošam uzņēmumu brīvā apgrozījuma procentam.

Peldošā kapitāla aprēķins

Formula brīvā apgrozījuma aprēķināšanai ir šāda:

Brīvi apgrozāmas akcijas = apgrozībā esošās akcijas — ierobežotas akcijas

  • Akcijas apgrozībā: Kopējais akciju skaits, kurās sadalīts uzņēmuma kapitāls.
  • Ierobežotās akcijas: akcijas, kas pieder akcionāriem, kas pieder dominējošajai grupai (pazīstami arī kā kontrolējošie akcionāri). Šīs akcijas netiek uzskatītas par pieejamām pārdošanai.

Piemērs brīvā apgrozījuma aprēķināšanai

Pieņemsim, ka biržas sarakstā iekļautā uzņēmuma kapitāls ir 1 000 000 eiro, kas sadalīts 100 000 akcijās (100 000 akciju ar nominālvērtību 10 eiro katra). Kapitālu kontrolē 2 vairākuma vai kontrolējošo akcionāru grupas.

  • A grupai pieder 10% no kopējā kapitāla (tātad šai grupai pieder 10 000 akciju ar nominālvērtību € 10).
  • B grupai pieder 20% no kopējā kapitāla (tātad šīs otras grupas īpašumā ir 20 000 akciju ar nominālvērtību 10 eiro).

Tāpēc, ņemot vērā datus un piemērojot formulu:

Apkārtējās akcijas: 100 000

Ierobežotās daļas: 30 000 (10 000 no A grupas + 20 000 no B grupas).

Peldošais kapitāls = 100 000- (10 000 + 20 000) = 70 000 akciju. Tāpēc šis uzņēmums 70% no sava kapitāla atvēl peldošajam kapitālam.

Peldošais kapitāls tiek izmantots arī svērtās kapitalizācijas koeficientu veidošanai. Atkarībā no mainīgā kapitāla daļas uzņēmumam indeksā būs lielāks vai mazāks svars. Papildus iepriekšminētajam to izmanto arī dažu finanšu rādītāju aprēķināšanai.