Pasaules Muitas organizācija (PMO)

Pasaules Muitas organizācija (PMO) ir starptautiska organizācija, kas sniedz atbalstu savām dalībvalstīm muitas jautājumos.

Pasaules Muitas organizācija (PMO)

Turklāt Pasaules Muitas organizācija veicina to sadarbību un saziņu, lai uzlabotu muitas kontroles efektivitāti.

Šo organizāciju 1952. gadā izveidoja trīspadsmit Eiropas Ekonomiskās sadarbības komitejas locekļi. Tolaik tā bija pazīstama kā Muitas sadarbības padome. Vēlāk, iekļaujot vairāk dalībnieku, tā globālā rakstura dēļ pieņem pašreizējo nosaukumu.

Organizatoriskā struktūra

PMO augstākā institūcija ir padome. Tas ir atbildīgs par organizācijas administrēšanu un misijas izpildi. Tāpat tā darbojas, izmantojot komiteju sistēmu un sekretariātu.

Šīs komitejas ir šādas:

  • Politikas.
  • Finanses.
  • Pastāvīgais tehniķis, tostarp IT apakškomiteja.
  • Cīņa pret krāpšanu.
  • Harmonizētā sistēma, tostarp Harmonizētās sistēmas pārskata apakškomiteja un Zinātnes apakškomiteja.
  • Muitas vērtēšanas tehniķis.
  • Izcelsmes noteikumu tehniķis.

PMO mērķi

Šīs organizācijas galvenais mērķis ir veicināt muitas procesu racionalizāciju. Tas ir ar galveno mērķi stimulēt starptautisko tirdzniecību starp tās dalībniekiem. Pirmkārt, tā nosaka standartizētu praksi procesu saskaņošanai. Šī prakse racionalizē preču un cilvēku tranzītu caur muitu, izvairoties no sastrēgumiem. Otrkārt, tā uzlabo sadarbību starp tās dalībniekiem, lai saskaņotu likumus un novērstu noziegumus un pārkāpumus. Treškārt, tā informē savus dalībniekus par visefektīvāko praksi, ņemot vērā tirdzniecības un jauno tehnoloģiju attīstību.

Šajā ziņā, izmantojot šos trīs punktus kā misiju, šī daudzpusējā organizācija cenšas izvairīties no negodīgas prakses un cenšas palielināt tirdzniecības plūsmu. Bez šiem ieteikumiem starptautiskā tirdzniecība kļūst sarežģīta standartizētu instrumentu trūkuma dēļ. Turklāt, lai veicinātu sadarbību, tas kalpo kā diskusiju līdzeklis kopīgu lēmumu pieņemšanai.

Jāatzīmē, ka PMO ir kopīgas darba programmas ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), kuru mērķis ir sasniegt šos mērķus.

PMO finansējums

Iepriekšējās Muitas sadarbības padomes dibināšanas līgumā ir noteikts, ka katram dalībniekam ir jāveic ikgadēja iemaksa. Tāpēc, tāpat kā citām daudzpusējām organizācijām, finansējums nāk no dalības.

Šīs iemaksas nosaka Padome kā augstākā pārvaldes institūcija. Tāpat dokuments nosaka, ka locekļiem jāsedz izdevumi, kas radušies pašai delegācijai Padomē.