Pareizās frakcijas

Pareizās daļas ir tās, kuru skaitītājs ir mazāks par saucēju. Tas ir, skaitlis augšpusē ir mazāks nekā skaitlis apakšā.

Pareizās frakcijas

Daži pareizo daļskaitļu piemēri ir šādi:

477. attēls

Pareizās daļas tiek raksturotas, jo tās ir līdzvērtīgas skaitlim starp nulli un vienību. Tas absolūtā izteiksmē, jo daļai var būt negatīva zīme. Apskatīsim šādus gadījumus:

495. attēls

Pareiza daļdaļa ir pretēja nepareizai daļdaļai, kuras skaitītājs ir lielāks par saucēju.

Mums arī jāatceras, ka mēs varam definēt daļskaitli kā skaitļa dalījumu vienādās daļās. To veido divi cipari, kurus abus atdala taisna vai slīpa līnija (ja vien frakcija nav sajaukta). Augšējais skaitlis ir skaitītājs, bet apakšējais skaitlis tiek saukts par saucēju.

Pareizo daļskaitļu raksturojums

Starp pareizo frakciju īpašībām mēs varam norādīt:

  • Daļas apgrieztā daļa ir nepareiza daļa.
496. attēls
  • Pareizajai daļai pretējā daļdaļa ir cita pareizā frakcija.
498. attēls
  • Atšķirībā no nepareizas daļdaļas, pareizu daļskaitli nevar pārvērst jauktā daļskaitlī (tādu, kurā ir vesels skaitlis un daļskaitlis).

Pareizu frakciju izmantošana

Pareizās daļas tiek izmantotas, lai izteiktu lielāku veseluma daļu. Tas ir, tie pārstāv kaut kā daļu.

Piemēram, 1/4 stundas nozīmē, ka tā ir ceturtā daļa no stundas ilguma. Tādējādi tas ir līdzvērtīgs 60 minūtēm, kas dalītas ar četri, kas nav vienāds ar 15 minūtēm.