Klases apziņa

Šķiras apziņa saskaņā ar marksismu ir elements, ar kuru indivīdi apzinās piederību noteiktai sociālajai šķirai un var attiecīgi sociāli rīkoties, aizstāvot savas intereses.

Klases apziņa

Šķiras apziņa ir marksistiskā ekonomikas un sabiedrības pētījuma postulāts, kas dod indivīdam, kas dod proletāriešu indivīdam instrumentu, lai organizētos proletāriešu strādnieku šķirā un cīnītos pret ekspluatāciju, no kuras cieš kapitālistiskā buržuāziskā šķira.

Saskaņā ar šo komunistu un marksistu pieņēmumu šķiras apziņa novērš indivīda atsvešināšanos. Tā kā viņš spēj izprast savu situāciju kā apspiests strādnieks un var atbilstoši rīkoties, atklājoties.

Tādā veidā, pateicoties šai klases apziņai, jebkurai personai ir iespēja atpazīt sevi kā daļu no noteiktas sociālekonomiskās hierarhijas. Saskaņā ar marksismu tas notiek divos veidos:

  • Jūs esat buržuāziskās un kapitālistu šķiras loceklis, kam pieder valsts ražošanas līdzekļi
  • Vai nu jūs esat daļa no strādnieku šķiras vai proletariāta.

Klases apziņas pavērtās iespējas

Izpratne, ka starp buržuāziju un proletariātu pastāv antagonistiskas un pretējas attiecības, ir galvenā ideja, kas rada šķiru apziņu. Gluži pretēji, un, kā norādīts iepriekš, notiktu atsvešināšanās no sabiedrības, ja ikdienā nebūtu iespējams noteikt šo atšķirību starp buržuāziskajām un proletāriskajām šķirām.

Tādā veidā strādnieku šķirai saskaņā ar Kārļa Marksa apsvērumiem ir pienākums sevi par tādu atzīt un sliecas uz šķiru cīņu un, kā rezultātā, proletariāta diktatūru.

Šajā ziņā var definēt, ka šķiru apziņa ir pamats turpmākajai strādnieku revolūcijai no proletariāta puses. Tas ir tāpēc, ka pirmais solis, lai to izdarītu, ir izvairīties no atsvešinātības un iegūt sevis atzīšanu vai pašapliecināšanos kā šķiru, kuru apspiež kapitālistiskā sistēma.