Izlaidiet produktu

Produkta laišana tirgū ir process, kura mērķis ir laist tirgū jaunu produktu.

Izlaidiet produktu

Pirmkārt, produkta laišana tirgū ir sarežģīts process, kas prasa lielas pūles un daudz pētījumu un pētījumu. Tas ir tāpēc, ka tas ir veids, kā tirgū laist tirgū jaunu produktu, tāpēc pareiza laišana tirgū ir svarīga, lai nodrošinātu tirgu.

Jāatzīmē, ka produktu laišana tirgū kļūst sarežģītāka, jo uzņēmumi arvien vairāk saskaras ar vairāk un labākiem konkurentiem. Tādā pašā veidā mainās arī patērētāju vajadzības, intereses un vēlmes. Lai produktu laišana būtu veiksmīga, mums tas ir jānovirza pareizajai mērķauditorijai un jāveic atbilstoša plānošana, lai izvairītos no laika, naudas un pieņemšanas tērēšanas.

Protams, laba produkta laišana tirgū veicina uzņēmuma izaugsmi. Tas tāpēc, ka uzņēmums var palielināt savus pārdošanas apjomus un ienākumus, paplašinot savus tirgus potenciālajiem klientiem, kuri vēl nav aiztikti. Lai sasniegtu labākus rezultātus, vissvarīgākais ir ienākt tirgū ideālā laikā un izvēlēties pareizo klientu vai segmentus.

Kas jāņem vērā, izlaižot produktu

Ir svarīgi pieminēt, ka lielākā daļa jaunu produktu palaišanas procesu neizdodas. Tas var būt ārkārtīgi dārgi gan uzņēmumu īpašniekiem, gan darbiniekiem. Tāpēc produkta laišanai tirgū ir jābalstās uz saprātīgu tirgus izpēti. Sākotnēji tam vajadzētu ietvert tirgus lielumu, izaugsmi un rentabilitāti.

Turklāt ir jāapzina tirgus segmenti un jāzina katra segmenta klientu specifiskās vajadzības, kā arī jāatpazīst konkurējošie produkti, kas pastāv katrā segmentā. Tas notiek pirms produkta laišanas tirgū.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādes un palaišanas procesā ir jāapkopo gan kvalitatīva, gan kvantitatīva detalizēta informācija. Produkta palaišanas process dažādās nozarēs vai dažādos produktos var atšķirties.

Produkta palaišanas procesa raksturojums

Lai gan palaišanas procesi dažādos uzņēmumos var atšķirties, lielākajai daļai no tiem ir vairākas kopīgas iezīmes:

1. Procesam ir jābūt izpildvaras līmeņa atbalstam

Produkta laišanai tirgū ir jābūt uzņēmuma vadības līmeņa atbalstam, jo ​​tikai tad var iegūt tādus resursus kā laiks un nauda, ​​kas nepieciešami tās īstenošanai.

Pirmām kārtām, atbalsts no vadības līmeņa ir būtisks veiksmīgai palaišanai. Turklāt tas palīdz šajā procesā iesaistītajiem cilvēkiem koncentrēties uz saviem organizatoriskajiem uzdevumiem. Ir nepieciešams pielietot zināšanu kopumu no dažādām uzņēmuma funkcionālajām jomām. Tas atbilst finanšu, cilvēkresursu, pētniecības un attīstības, mārketinga un pārdošanas jomām.

Jebkurā gadījumā nevar atstāt novārtā nevienu no plānošanas procesa posmiem, lai produkts tiktu veiksmīgi laists tirgū.

2. Kvalitatīvo un kvantitatīvo aspektu pamatpētījumi

No otras puses, ir daži kvalitatīvi aspekti, kas jāzina, lai veiktu palaišanas procesu. Svarīgākie ir patērētāja motīvi, paradumi un uzvedība.

Lai gan vissvarīgākie kvantitatīvie aspekti, kas jāņem vērā, ir tirgus lielums un īpašības.

3. Zināšanas par klientu un segmentiem

Galvenokārt pēc iespējas precīzāk ir jādefinē un jāatjaunina mērķa tirgus un segmenti, uz kuriem produkts ir vērsts. Tas, ņemot vērā, ka produktam, kas tiek laists klajā, ir jāatbilst šī tirgus un šo segmentu vajadzībām. Tādējādi visas darbības un stratēģijas ir piemērotas šīm tirgus grupām.

4. Zināšanas par tiešu un netiešu konkurenci

Protams, laižot klajā jaunu produktu, jūs nevarat ignorēt konkurenci. Šī iemesla dēļ ir jāanalizē un jāizvērtē gan tiešās, gan netiešās konkurences reakcija.

5. Jaunā produkta aizsardzība

Katram jaunam produktam ir savas vājās puses un trūkumi. Tas liek veikt visu to elementu izsmeļošu analīzi, kas veicina produkta laišanu tirgū. Uzņēmums var izmantot dažus finanšu līgumus. Kā arī daži īpaši piedāvājumi vai vienošanās par piegādi, mārketingu, produktu izstādīšanu, starp dažiem, ko var minēt.

6. Produktam pievienotā pakalpojuma noteikšana

Tāpat pakalpojumam, ko uzņēmums piedāvās, ir jābūt atbilstošam produktam, kas tiek laists tirgū. Šīs pakalpojumu darbības ir saistītas ar materiālo produktu pirms un pēc pārdošanas vai mārketinga. Ja tas būtu nemateriāls produkts, pirms un pēc atlīdzības.

7. Pārdošanas cena un rentabilitāte

Tagad, lai noteiktu produkta izlaišanas cenu, ir jāņem vērā vairāki svarīgi aspekti. Tie ietver izmaksas, piedāvāto pārdošanas cenu, konkurētspējīgas cenas, rentabilitāti un paredzamo peļņas normu.

8. Krājumi un piegādes

Jāplāno arī izlaišanas datums, lai nodrošinātu, ka produkta piegāde un krājumi ir pietiekami. Jāapsver visi finanšu kapitālieguldījumi, kas būs nepieciešami, lai nodrošinātu adekvātu produkta apjomu tā noformēšanā tirgū.

9. Sakaru un sadales sistēma

Tāpat tiks noteikti piemērotākie komunikācijas un izplatīšanas kanāli. Tas ir, lai nogādātu komunikācijas ziņojumu un nogādātu produktu līdz potenciālajam klientam. Kanāliem jābūt vispiemērotākajiem atkarībā no mērķa klienta veida vai izvēlētā segmenta.

10. Juridiskie aspekti

Juridiskajā daļā ir jāpārliecinās, vai ir izpildītas visas likumā noteiktās prasības. Tie var būt tādi vienumi kā licences, atļaujas un pilnvaras, kurām ir jābūt aktuālām produkta izlaišanai.

Lai to panāktu, neapšaubāmi ir nepieciešams, lai tie tiktu pieprasīti ar atbilstošu un piemērotu laiku, lai visi šie dokumenti būtu pieejami atbilstošā laikā vai arī tie tiktu pieprasīti.

Produktu palaišanas stratēģijas

Galvenās produktu ieviešanas stratēģijas ir:

1. Vienlaicīga ieiešana visos tirgos

Pirmkārt, šī stratēģija tiek izmantota, ja konkurences priekšrocība ir iespēja ātri iekļūt tirgū. Šajā gadījumā vislabākos ieguvumus gūst uzņēmums, kurš pirmais nonāk tirgū, jo tam izdodas iegūt labākos izplatīšanas kanālus.

Tāpat tie uzņēmumi, kas ierodas pirmie, iegūst labāku tēlu tirgū, jo tiek uzskatīti par inovatīviem uzņēmumiem. Šīs stratēģijas izmantošana nozīmē, ka jebkuram uzņēmumam ir daudz risku, īpaši finanšu.

2. Pakāpeniska produkta ievadīšana

Otrkārt, šajā stratēģijā produkts tiek ieviests pakāpeniski un secīgi dažādos tirgus veidos. Tas tiek darīts, lai novērtētu katrā segmentā iegūtos rezultātus. Tātad, ja problēma tiek atrasta noteiktā segmentā, problēma tiek novērsta pirms ieiešanas nākamajā segmentā.

Protams, šajā stratēģijā risks, ko uzņēmums vada, ir mazāks. Šī iemesla dēļ šo stratēģiju ieteicams izmantot produktos, kurus konkurentiem ir grūti atdarināt.

Produkta izlaišana 2
Produkta palaišana
Palaišanas stratēģijas

Pamatjautājumi, uz kuriem jāatbild, lai izlaistu produktu

Pamatjautājumi, kas jāpārskata pirms produkta laišanas tirgū, ir šādi:

1. Kur ir ērta produkta laišana klajā?

 • Kurā tirgū būtu jāveic ieviešana.
 • Kuram tirgum sekot.
 • Eksporta tirgus ir vai nav jāiekļauj.

2. Kad produkts ir jāizlaiž?

 • Izvēlieties labāko palaišanas laiku.
 • Zināt pašreizējo situāciju un ekonomiskās perspektīvas.
 • Lai palaistu, jums ir jāizmanto kāds īpašs efekts vai sezonas ietekme.

3. Kam produkts jānovirza?

 • Atrodiet labākās izredzes tirgū.
 • Identificējiet pircējus, kuri ātri pieņemtu produktu.
 • Kuri būs biežie lietotāji.
 • Kuri pircēji ir viedokļu līderi.

4. Kādi ir piemērotākie komunikācijas un izplatīšanas kanāli?

 • Plašsaziņas līdzekļi.
 • Tiešie, netiešie vai jauktie kanāli.

5. Kāda tiks izmantota cenu noteikšanas stratēģija?

 • Zemas cenas vai iekļūšana tirgū.
 • Augstas cenas vai tirgus vājums.

6. Kādi resursi ir nepieciešami?

 • Finanšu kapitāls.
 • Cilvēku resursi.
 • Laikapstākļi.

7. Kādas reakcijas mēs sagaidām?

 • Klientu un pircēju reakcija.
 • Konkurentu reakcija.

8. Kādas izmaiņas mums vajadzētu veikt?

 • Produktā.
 • Iepakojums.
 • Komunikācijas stratēģijas.
Produkta izlaišana 1 1
Produkta palaišana
Pamatjautājumi

Visbeidzot, mēs nobeigumā sakām, ka produkta laišana tirgū ir jāpārskata un jāuzlabo, lai kaut kas nenotiktu nepareizi. Jāņem vērā, ka viss palaišanas process ir ķēde, tāpēc katrs solis ir jāpārskata. Bet vissvarīgākais, lai gūtu panākumus, ir ienākšana tirgū vispiemērotākajā laikā un atbilstošas ​​mērķauditorijas izvēle.