Eirogrupa

Eirogrupa ir Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu ministru sanāksme. Tās mērķis ir koordinēt dalībvalstu ekonomikas politiku un analizēt visus ar eiro saistītos jautājumus.

Eirogrupa

Eirogrupas sanāksmēs piedalās arī ekonomikas komisārs un Eiropas Centrālās bankas prezidents. Šajā forumā tiks uzraudzīta Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomiskā politika, neaizmirstot visu, kas saistīts ar eiro un budžeta politiku.

Eurogrupas funkcijas

Kā Eiropas Savienības ekonomikas struktūrai Eurogrupai būs šādas pilnvaras:

  • Novērtējiet ekonomisko situāciju eiro zonā un analizējiet Eiropas ekonomikas nākotni.
  • Pārrauga Eiropas Savienības dalībvalstu budžeta politiku.
  • Izpētiet iespējamo eiro zonas paplašināšanos, tas ir, novērtējiet to valstu skaita pieaugumu, kuras izmanto eiro kā savu oficiālo valūtu.
  • Izveidot un apspriest nosacījumus tām eiro zonas valstīm, kurām nepieciešama finansiāla palīdzība.
  • Strādājiet, lai panāktu eiro stabilitāti.
  • Eiro zonas valstu makroekonomiskās situācijas pētījums.
  • Eiropas Savienības valstu veicamo ekonomisko reformu analīze un diskusijas.

Kā darbojas Eirogrupa

Eirogrupai jātiekas vismaz reizi mēnesī, lai apspriestu Eiropas Savienības ekonomikas un monetārās lietas. Šīs sanāksmes ir neformālas, un sanāksmēs apspriestās tēmas būs konfidenciālas.

Dalībnieku vidū jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministriem, Eirogrupas prezidentam, ekonomikas komisāram un Eiropas Centrālās bankas prezidentam. No otras puses, Starptautiskais Valūtas fonds var arī iejaukties šajā sanāksmē, kad tiek apspriesti ekonomiskie jautājumi, kuros tas ir iesaistīts.

Tiklīdz sanāksme ir beigusies, Eirogrupas prezidents preses konferencē ziņo par rezultātiem, lai gan ir arī iespēja iesniegt rakstisku paziņojumu.