Eirobarometrs

Eirobarometrs ir Eiropas Savienības veikts pētījums, kura rezultāti parāda Kopienas iedzīvotāju galvenās bažas un cerības saistībā ar ļoti dažādām tēmām.

Eirobarometrs

Izveidojot Eirobarometru, ir iespējams detalizēti uzzināt, kādas ir Kopienas institūciju darbības prioritātes, ņemot vērā aptaujā aptaujāto reprezentatīvo iedzīvotāju sniegtos datus.

Pirms tās izveides dažādas Eiropas institūcijas veica dažādus mērījumus un konsultācijas ar iedzīvotājiem. Tomēr kopš 2007. gada šo rīku sāka regulāri izstrādāt, tā sagatavošanu un ieviešanu uzticot Eiropas Parlamentam. Alternatīvi to finansē Eiropas Komisija.

Tās pastāvēšanas galvenais pamats ir noteikt, cik lielā mērā eiropieši vēlas, lai Kopienas pilnvaras darbotos ikdienas ekonomiskajā un likumdošanas darbībā. Šīs aptaujas parasti notiek divas reizes gadā, un to secinājumus izskata un apspriež parlaments, lai izstrādātu turpmākās stratēģijas.

Ir arī ierasts, ka Savienības iestādes vārdā veic papildu un specifiskākus apsekojumus. Protams, ja rodas nepieciešamība iegūt konkrētus datus no iedzīvotājiem. Visizplatītākais ir tas, ka tie tiek izstrādāti pa tālruni.

Eirobarometra galvenā lietderība

Tādā veidā Eiropas Parlamentam ir iespēja noteikt savus rīcības pasākumus, pamatojoties uz Eirobarometra rezultātiem un līdz ar to arī uz Eiropas iedzīvotāju viedokli.

Barometrā apkopotie galvenie jautājumi nereaģē tikai uz politiskām vai ekonomiskām niansēm. Eirobarometrs koncentrējas arī uz Eiropas pilsoņu viedokli par citiem jautājumiem. To piemēri ir vide vai iedzīvotāju demogrāfiskā attīstība ar tādiem ietekmējošiem faktoriem kā imigrācija.

Vēl viena svarīga priekšrocība, ko sniedz šis mērījums, ir piedāvāt esošo viedokli par paša Eiropas Parlamenta darbu, tā ietekmi uz kopienas dzīvi un tikai par katra kopienas locekļa piederību Savienībai.

Eirobarometra ietvaros veiktās aptaujas

Eiropas Parlaments periodiski sāk dažādas konsultācijas:

  • Tematiskās aptaujas: koncentrējas uz iepriekš aprakstītajām tēmām, kurām ir ļoti daudzveidīgs raksturs. Vispārējas konsultācijas var rīkot visās dalībvalstīs vai vērstas uz noteiktiem vecuma, dzimuma vai sociālās klases diapazoniem.
  • Parametrs: tas tiek veikts katru gadu visās dalībvalstīs un koncentrējas uz to iespaidu uzzināšanu par paša parlamenta darbu. Tādā pašā veidā tas mēģina izmērīt Eiropas pilsoņa un dažādu kopienu tuvības un piederības sajūtas pakāpi. iestādes.
  • Flash Eurobarometer: tie ir telefona zvani pilsoņiem par konkrētāku jautājumu. Tādā veidā, lai īsākā termiņā būtu iespējams iegūt secinājumus par noteiktu tēmu.