Daļas ģenerēšana

Radošā daļa ir tāda, kuras rezultāts ir precīzs vai periodisks decimālskaitlis.

Daļas ģenerēšana

Citā veidā ģenerējoša daļa ir decimālā skaitļa izteikšanas veids. Tas notiek ar nereducējamas daļskaitļa palīdzību, tas ir, ja skaitītājam un saucējam nav kopīgu dalītāju, tāpēc daļu nevar vienkāršot mazākos skaitļos.

Piemēram, 6/8 ir reducējama daļa, jo tā ir līdzvērtīga 3/4, pēdējā ir nesamazināma daļa.

Tātad, lai padarītu to skaidrāku, ģenerējošā daļa 0,25 būtu 1/4, bet ģenerējošā daļa 0,15 ir 3/20.

Jāatceras, ka daļskaitlis ir skaitļa dalījums vienādās daļās. To veido divi cipari, kurus abus atdala taisna vai slīpa līnija (ja vien mums nav darīšana ar jauktu daļskaitli). Augšējais skaitlis tiek saukts par skaitītāju, bet apakšējais skaitlis tiek saukts par saucēju.

Kā atrast ģenerējošo daļu

Lai zinātu, kā atrast ģenerējošo daļu, ir jānošķir trīs gadījumi:

  • Kad decimālskaitlis ir precīzs: mēs ņemam skaitli bez komata un dalām ar desmit, kas palielināts līdz zīmēm aiz komata, un tad mēs vienkāršojam daļskaitli. Tas ir, ja mums ir, piemēram, 0,26, konvertēšana tiks veikta šādi:
499. attēls
  • Ja decimāldaļa ir tīra periodiska: mums jāatceras, ka tīra periodiska decimāldaļa ir tāda, kuras decimāldaļā ir viens vai vairāki skaitļi, kas atkārtojas bezgalīgi. Piemēram, 0.1313131313…, lai 13 atkārtojas bezgalīgi un to var izteikt šādi: Tīrā periodiskā decimāldaļa

Tātad, lai atrastu ģenerējošo daļu no tīras atkārtotas decimāldaļas, mums ir jāņem skaitlis bez komata, ņemot periodu tikai vienu reizi, un jāatņem no tā veselā skaitļa daļa. Pēc tam rezultātu sadalām ar skaitli, kurā ir tik devītnieku, cik skaitļu periodā, un visbeidzot vienkāršojam, līdz atrodam nereducējamo daļu.

Tātad, ja mums ir 1,454545454545…, konversija būtu šāda:

500. attēls
  • Ja decimāldaļa ir jaukta periodiska: jaukta periodiskā decimāldaļa ir tāda, kuras decimāldaļa ir periodiska daļa, bet cita nav, kā parādīts šajā piemērā: 3.456666666 … ko var izteikt kā 501. attēls

Šādos gadījumos, lai atrastu ģenerējošo daļskaitli, mums jāņem skaitlis bez komata un periodu atkārto tikai vienu reizi. No šī skaitļa mēs atņemam skaitli, kas sastāv no visiem skaitļiem pirms perioda. Visbeidzot, mēs dalām rezultātu ar skaitli, ko veido tik devītnieki, cik ciparu ir periodā, un tik nulles, cik decimāldaļa, kas nav periodiska (deviņniekus liekot pirms nullēm), un, ja iespējams, iegūto daļu vienkāršo .

Tātad, ja mums ir skaitlis 4.366666666…, ģenerējošā daļa būtu:

502. attēls