Užsienio prekyba

Užsienio prekyba – tai prekių ir paslaugų mainai tarp dviejų ar daugiau šalių.

Užsienio prekyba

Užsienio prekyba – tai prekių ir paslaugų pirkimas ar pardavimas, vykdomas už šalies geografinių sienų (užsienyje). Tai yra, šalys, suinteresuotos prekyba produktais, yra skirtingose ​​šalyse ar regionuose.

Užsienio prekybai paprastai taikomi įvairūs tiek gaminių kontrolės (sveikata, sauga ir kt.), tiek procedūrų (biurokratinės procedūros, įrašai ir kt.), tiek apmokestinimo (mokesčiai, tarifai ir kt.) reglamentai.

Pagrindinis užsienio prekybos tikslas – patenkinti vartotojų paklausą, pasinaudojant kiekvienos šalies santykiniais pranašumais. Sąvoka, apimanti visų šalių užsienio prekybą, yra tarptautinė prekyba. Žiūrėkite tarptautinę prekybą

Svarbu paminėti, kad užsienio prekybos plėtra vyksta ne tik dėl prekybos liberalizavimo, bet ir dėl draudimų bei tarifinių kliūčių panaikinimo. Savo ruožtu muitų ir krovinių gabenimo politika, taip pat užsienio prekybos mokesčių politika turi būti racionali ir apdairi. Ji turėtų stengtis skatinti konkurenciją dėl prekės ar paslaugos užsienyje ir leisti šaliai gauti kitas skirtingas valiutas. Visa tai tam, kad ji galėtų importuoti prekes ar paslaugas be jokios protekcionistinės politikos.

Užsienio prekybos charakteristikos

Užsienio prekybai būdingos šios pagrindinės savybės:

 • Pagal apibrėžimą tai yra prekyba už šalies sienų, kuri gali prekiauti su viena ar keliomis tautomis.
 • Prekiaujančios šalys turi atvirą ekonomiką (jos leidžia sandorius su kitomis šalimis) arba bent jau turi užsienio prekybos sutartis su konkrečia šalimi.
 • Paprastai jam taikomos specialios taisyklės (kontrolė, procesas, mokesčiai ir kt.)
 • Šalys, suinteresuotos keistis prekėmis ir paslaugomis su kitomis, dažniausiai pasirašo komercines sutartis ar konvencijas, kuriomis siekiama palengvinti mainų procesus.
 • Produktų įvedimas arba išvežimas sukels užsienio valiutos srautą. Kai prekiaujančiose šalyse yra skirtingos valiutos, valiutos vertė vietinės valiutos atžvilgiu atsispindi valiutos kurse.
 • Valiutų kurso svyravimai gali turėti įtakos užsienio prekybos srautams tarp šalių, kurios turi skirtingas valiutas.
 • Paprastai yra viešoji įstaiga, atsakinga už prekių įvežimo ir išvežimo iš šalies kontrolę. Ši institucija vadinama muitine ir yra atsakinga už prekių įvežimo ir išvežimo per sieną kontrolę bei įstatymų nustatytų mokesčių (įkainių ar rinkliavų) taikymą.

Užsienio prekybos privalumai ir trūkumai

Vienas didžiausių užsienio prekybos privalumų yra galimybė žmonėms ir įmonėms gauti įvairesnių ir pigesnių prekių ir paslaugų (įskaitant sąnaudas). Iš tiesų, užsienio prekyba skatina konkurenciją tarp skirtingų šalių, kurios turi skirtingą išteklių prieinamumą. Tai leidžia žmonėms gauti prekes, kurios nėra gaminamos vietoje arba tos pačios vietos prekės, bet už mažesnę kainą.

Užsienio prekyba taip pat leidžia papildyti vidaus gamybą, kai jos nepakanka vietinei paklausai patenkinti.

Be to, užsienio prekyba didina efektyvumą, nes leidžia šalims pasinaudoti savo santykiniais pranašumais tiek išteklių, tiek technologijų ar vietos atžvilgiu.

Tačiau užsienio prekyba gali pakenkti mažiau efektyviai veikiančiam vietos verslui. Iš tiesų, išaugusi kitų šalių įmonių konkurencija gali daryti spaudimą vietinėms įmonėms, kurios nesugeba prisitaikyti ir pritraukti klientų pageidavimų, pasitraukti. Tačiau tai nekenkia nei vartotojams, nei visuomenei apskritai. Tiesą sakant, tai yra laisvosios rinkos tikslas – skatinti konkurenciją, kad tik efektyviausi galėtų išlikti ir kuo geriau (mažesnėmis kainomis ir aukštesne kokybe) patenkinti vartotojų poreikius.

Užsienio prekybos modeliai

Ekonomikoje yra įvairių modelių, kuriais bandoma paaiškinti užsienio prekybos srautų logiką per tam tikrą laikotarpį, bandant nustatyti, kurie yra lemiantys veiksniai ir kaip jų kitimas veikia prekybos srautus. Štai trumpai keturi geriausiai žinomi:

 • Absoliutus Adam Smith pranašumas : Pagal šį modelį prekės bus gaminamos ir eksportuojamos iš šalių, kurių absoliučios gamybos sąnaudos yra mažiausios. Pavyzdžiui, jei šalyje A yra mažesnės batų gamybos sąnaudos nei likusioje šalyje (B, C, … Z), nes jos žaliavos yra pigesnės arba gali sunaudoti mažiau sąnaudų, batai bus gaminami A ir jie bus eksportuojami į likusias šalis.
 • Santykinis Davido Ricardo pranašumas : Pagal Ricardo modelį, norint nustatyti, kas bus gaminama ir prekiaujama šalyje, svarbu ne absoliučios, o santykinės sąnaudos. Tokiu būdu, net kai šalis turi absoliutų sąnaudų nepalankią padėtį, palyginti su visomis kitomis, ji vis tiek galės pasinaudoti užsienio prekybos pranašumais, orientuodama savo gamybą į prekes, kuriose yra santykinai efektyvesnė.
 • Heckscher-Ohlin modelis : Šio modelio pasiūlymas yra tas, kad šalys savo gamybą sutelks į prekes, kurių gamybos veiksnys yra didesnis šalyje. Taigi, pavyzdžiui, jei šalyje yra daug darbo jėgos, ji bus linkusi gaminti darbui imlias prekes, o importuoti kapitalui imlias prekes.
 • Singer-Prebish modelis: Pagal šį modelį užsienio prekyba sukuria realius mainų santykius tarp išsivysčiusių ir neišsivysčiusių šalių, kurie pastarosioms kenkia. Tiesą sakant, sąnaudų ar žaliavų, kuriose skurdžiausios šalys yra linkusios specializuotis, kainos linkusios mažėti, o labiau apdorotų produktų, būdingų išsivysčiusioms šalims, kainos kyla. Autoriai rekomenduoja neišsivysčiusioms šalims didinti vietinę gamybą ir mažinti užsienio prekybą.

Užsienio prekybos formos

Trys pagrindinės užsienio prekybos formos yra šios:

 • Eksportas: tai prekių ir paslaugų rinkinys, parduodamas šalies užsienio teritorijoje.
 • Importas: tai prekių ir paslaugų rinkinys, kurį šalis nupirko užsienio teritorijoje, kad galėtų naudoti nacionalinėje teritorijoje.
 • Tranzitinė prekyba : Tranzito prekyba laikomos ekonominės paslaugos, kai operaciją atliekantis asmuo neturi registruotos buveinės nei eksportuojančioje, nei importuojančioje šalyje, bet yra trečiojoje šalyje.

Taip pat yra specialių formų, kurios nepatenka į ankstesnes kategorijas:

 1. Tiesioginės tarptautinės investicijos.
 2. Kompensavimo operacijos.
 3. Tobulinimo operacijos.
 4. Gamyba pagal licenciją.
 5. Franšizė.
 6. Bendradarbiavimas.
 7. Projekto įmonės užsienyje.
 8. Nepriklausomi tarpininkai.

Prekių platinimo kanalai

Be to, užsienio prekybos prekių platinimo kanalai klasifikuojami taip:

 • Tiesioginis: platinimas vyksta tiesiogiai tarp gamintojo ir pirkėjo, nedalyvaujant jokiam nacionaliniam tarpininkui.
 • Netiesioginis: jie vykdomi per specialias užsienio prekybai skirtas įmones, kurios veikia kaip tarpininkai.

Redaktorius rekomenduoja:

 • Žiūrėkite tarptautinę prekybą
 • Pamatykite skirtumą tarp tarptautinės prekybos ir užsienio prekybos