Skirtumas tarp IRR ir efektyvios grąžos normos

Vidinė grąžos norma ir efektyvi investicijų grąžos norma skiriasi tuo, kad pirmoji neatsižvelgia į vidinių pinigų srautų reinvestavimą, o antroji – neatsižvelgia.

Skirtumas tarp IRR ir efektyvios grąžos normos

Kitaip tariant, efektyvi grąžos norma yra metinė grąžos procentinė dalis, gauta reinvestavus investicijos vidinius pinigų srautus tam tikra norma.

Efektyvi grąžos norma (ERR)

Efektyvi grąžos norma yra grąža, kurią investuotojas gauna už tam tikros normos reinvestuodamas investicijos generuojamus pinigų srautus.

Vidinių pinigų srautų pavyzdys yra kuponai, kuriuos moka obligacija, arba dividendai, kuriuos įmonė moka už tai, kad jos akcijos yra jos portfelyje. Jie vadinami vidiniais pinigų srautais, nes pagrindinė investicija obligacijos atveju yra gauti teigiamą tos obligacijos grąžą, o investuotojo gaunami kuponai yra pinigų įplaukos, kurios yra pagrindinės investicijos viduje (vidinės).

Gauti kuponai yra pinigai, kuriuos galime palikti banke arba reinvestuoti. Šių kuponų reinvestavimo veiksmas reiškia, kad kai norime apskaičiuoti jų grąžos normą kartu su pagrindinės investicijos grąža, turime naudoti efektyviąją grąžos normą.

Skirtumas tarp IRR ir TRE

Skirtumas tarp IRR ir ERR yra tas, kad IRR atsižvelgiama tik į investicijos kapitalo grąžą. Tą grąžą galima palikti banko sąskaitoje arba investuoti į kitą didesnės ar mažesnės rizikos turtą – atitinkamai akcijų rinką ar indėlius.

Dėl šios priežasties mes kalbame apie kapitalo srautų reinvestavimą, nes iš investicijos galima išvesti kitą investiciją, kuri daroma iš pirmosios uždirbtų pinigų. Taigi, jei ketiname investuoti dvi vienu metu ir norime žinoti, koks yra mūsų efektyvus pelningumas, turėsime apskaičiuoti ERR, nes atsižvelgiama į reinvestavimo normą.

Čia yra diagrama, apibūdinanti skirtumą tarp IRR ir ERR:

Schema Tir Y Tre
TIR ir TRE schema

Efektyvios grąžos normos (ERR) formulė

Efektyvi grąžos norma
Efektyvi grąžos norma (ERR)

Kur:

 • Cn : vidinių srautų kapitalizacija.
 • C0 : pradinis kapitalas arba pradinė kaina obligacijos atveju.
 • x% : reinvestavimo norma.
 • n : investicijų trukmės laikotarpių skaičius.

TRE išreiškiamas, kuris priklauso nuo tam tikro procento x, nes mums reikia to procento, kad galėtume apskaičiuoti normą. Be šio procento nežinome, kokia norma galime reinvestuoti vidinius investicijų srautus ar kuponus obligacijos atveju.

Vidinės grąžos normos (IRR) formulė

Tiras 1
Vidinė grąžos norma (IRR)

IRR yra grąžos norma, dėl kurios būsimi atnaujinti kapitalo srautai lygūs pradiniam kapitalui arba kainai obligacijos atveju.

IRR ir TRE pavyzdys

Šiame pavyzdyje darysime prielaidą, kad nusipirkome obligaciją už 97,25% kainą, kuri siūlo 3,5% metinius kuponus, kurie amortizuojami virš nominalios vertės ir kad jos išpirkimo terminas yra 3 metai.

Būdami geri investuotojai, žinome, kad kiekvienais metais, kol sueis obligacijos išpirkimo terminas, į savo banko sąskaitą ketiname įnešti 3,5 piniginio vieneto – tai kuponai, kuriuos emitentas mums sumoka už obligacijos įsigijimą.

Pirmiausia apskaičiuojame, kokia bus mūsų investicijų grąža. Norėdami tai padaryti, galime naudoti vidinės grąžos normos (IRR) formulę.

IRR formulė

Tiras 2
IRR formulė

Kur:

 • C0: pradinis kapitalas arba pradinė kaina.
 • Cn: galutinis kapitalas arba galutinė kaina.
 • n: investicijų trukmės laikotarpių skaičius.
 • IRR: palūkanų norma, dėl kurios būsimi atnaujinami kapitalo srautai lygūs pradiniam kapitalui arba pradinei kainai.

Sužinoję formulę, jau žinomas reikšmes galime pakeisti kintamaisiais:

Tiros apskaičiavimas
IRR skaičiavimas

Taigi, jei kasmet iki termino turime po 3,5 piniginio vieneto, galime nuspręsti, ar juos ten palikti, ar investuoti. Priklausomai nuo rizikos profilio, pasirinksime mažesnės arba didesnės rizikos investiciją. Atsižvelgiant į tai, kad nusipirkome obligaciją, mūsų profilis yra konservatyvus investuotojas, todėl kuponams reinvestuoti labiau linkę pasirinkti indėlį.

Todėl, jei pasirinksime kuponus reinvestuoti, tai reiškia, kad kiekvienais metais iki obligacijos išpirkimo 3,5 piniginio vieneto investuosime į indėlį, kuris mums duoda grąžą. Indėlio, finansuojamo kapitalu iš kitos investicijos, grąžą vadinsime reinvesticijos norma. Ir būtent į šią normą atsižvelgsime skaičiuodami efektyvų pelningumą.

Efektyvios grąžos normos (ERR) formulė

Efektyvi grąžos norma Tre
Efektyvi grąžos norma

Kur:

 • Cn: vidinių srautų kapitalizacija.
 • C0: pradinis kapitalas arba pradinė kaina obligacijos atveju.
 • x%: reinvesticijos norma.
 • n: investicijų trukmės laikotarpių skaičius.

TRE išreiškiamas, kuris priklauso nuo tam tikro procento x, nes mums reikia to procento, kad galėtume apskaičiuoti normą. Be šio procento nežinome, kokia norma galime reinvestuoti vidinius investicijų srautus ar kuponus obligacijos atveju.

Turime turėti omenyje, kad pirmąjį kuponą turime parašyti didžiosiomis raidėmis naudodami sudėtines didžiąsias raides, nes jis viršija vienerius metus. Tada antrojo kupono rašyti didžiosiomis raidėmis nebūtina, kad jis būtų sudėtinis, nes tai tik vieneri metai.

Srautų kapitalizacija
Srautų kapitalizacija

Kai žinome C3, galime apskaičiuoti ERR:

Apskaičiuoju Tre
ERR apskaičiavimas

Tada daroma išvada, kad tokių charakteristikų obligacijos pelningumas yra 4,5%, o jei jos kuponus reinvestuotume 2% norma, efektyvusis pelningumas, ty obligacijos ir reinvestavimo, būtų 4,41 proc.