Pradinis kapitalas

Pradinis kapitalas – tai pinigų fondas, reikalingas įmonei pradėti savo veiklą. Turėdami šiuos išteklius galėsite įsigyti turtą ir atlikti visas privalomas procedūras pradėti savo veiklą.

Pradinis kapitalas

Kitaip tariant, pradinis kapitalas yra tas, su kuriuo įsigyjama įranga ir įrenginiai, reikalingi įmonei plėtoti savo produktą ar paslaugą. Be to, įmonė turi gauti atitinkamas licencijas ar leidimus.

Pradinis kapitalas gali turėti dviejų rūšių šaltinius – nuosavą akcininkų kapitalą arba trečiųjų asmenų lėšas. Pastaruosius galima užfiksuoti kreipiantis dėl banko paskolos, išleidžiant obligacijas, su valstybės dotacijomis, gaunant paramą iš angelų investuotojų ar net pasitelkus modernesnius įrankius, tokius kaip sutelktinis finansavimas. Pastarąjį sudaro daugelio nedidelius įnašus įnešusių žmonių kapitalas.

Pradinio kapitalo rūšys

Pradinis kapitalas gali būti dviejų tipų:

  • Pradinė investicija: Atitinka mašinas, įrangą, įstaigas, licencijas ir kitus reikalavimus, kuriuos paminėjome šio straipsnio pirmose pastraipose. Tokias investicijas verslininkai turi planuoti kurdami biudžetą ir ieškodami efektyviausių variantų. Pavyzdžiui, kai kuriems darbuotojams gali būti pigiau dirbti namuose ir išsinuomoti nedidelį biurą, o ne labai didelę įstaigą.
  • Apyvartinis kapitalas: tai lėšos, kurių įmonei reikės, kad ji tęstųsi. Tai yra, kad būtų galima susidurti su trumpalaikėmis išmokomis, tokiomis kaip mokėjimas tiekėjams ir darbuotojams. Apyvartiniam kapitalui apskaičiuoti trumpalaikis turtas atimamas iš trumpalaikių įsipareigojimų.

Pagrindinės pradinės kapitalo išlaidos

Orientuojantis į pradinę investiciją, pagrindiniai jos reikalavimai yra šie:

  • Preliminarios išlaidos: Tai yra iki įmonės veiklos pradžios ir atitinka rinkos tyrimus, apsilankymus pas galimus tiekėjus, reklamą ir kt.
  • Administracinės išlaidos: susijusios su licencijų ir leidimų, reikalingų įmonei atidaryti, kaina.
  • Išlaidos fiziniam turtui: įmonė turi įsigyti mašinų ir įrangos. Net jei tai yra paslaugų įmonė, norint pradėti veiklą, visada reikalingas tam tikras turtas, pavyzdžiui, kompiuteriai.

Taip pat, jei kalbame apie apyvartinį kapitalą, galime pabrėžti šiuos kitus pagrindinius elementus:

  • Žmogiškosios išlaidos: reguliarūs mokėjimai, kurie turi būti atliekami įmonės darbuotojams.
  • Tiekėjai: Apmokėjimas už sąnaudas, reikalingas gamybos procesams ar atitinkamai veiklai plėtoti.
  • Administracinės išlaidos: reiškia tam tikras fiksuotas išlaidas, kad įmonė galėtų tęsti veiklą, pavyzdžiui, biuro nuoma ir išlaidos vandens bei elektros paslaugoms.