Pirminė kaina

Savikaina – tai visuma sąnaudų, kurios patiriamos gaminant produkciją ar teikiant įmonės paslaugas.

Pirminė kaina

Pagrindinės išlaidos skiriasi priklausomai nuo to, ką įmonė veikia. Taip yra todėl, kad įmonėse, kurių įprastinė veikla grindžiama paslaugomis, tiesioginės žaliavų sąnaudos, pavyzdžiui, nenaudojamos.

Kalbant apie kitas tiesiogines išlaidas, jos gali būti nuo darbo ar žaliavų sąnaudų, kurios tiesiogiai įtakoja produkto ar paslaugos savikainą, iki ciklinių sąnaudų, kurių reikia paslaugai atlikti arba prekę parduoti.

To pavyzdys – plastikinė, stiklinė ar kartoninė gaminių pakuotė ir medžiagos, kurių gali prireikti norint tinkamai teikti paslaugas.

Pirminės savikainos skaičiavimo tikslai

Apskaičiuojant ar nustatant savikainą bandoma išsiaiškinti, kokie išlaidų šaltiniai yra tiesiogiai susiję su atitinkamos įmonės gamyba ar paslaugų teikimu. Dėl to vidaus apskaitos srityje ketinama analizuoti šiuos duomenis:

 • Kiekvienos pagrindinės kainos identifikavimas ir kilmė.
 • Išlaidų, susijusių su pagrindinėmis sąnaudomis arba sudarančios jas, skaičius.
 • Kiekvieno pobūdis ir funkcija.
 • Kiekvienos pirminės savikainos svoris.
 • Aptikti neefektyvias ar nereikalingas išlaidas.

Turint gautą duomenų rinkinį, bus galima, be kita ko, išanalizavus situaciją, parengti naują strategiją, jei kaštų apskaitoje bus nustatytas koks nors trūkumas ar neatitikimas.

Pirminės kainos formulė

Savikainos formulė bando susumuoti visas tas sąnaudas, kurios tiesiogiai susijusios su gamybos procesu, todėl į visas išlaidas turėsime skirti ypatingą dėmesį ir analizuoti, ar jos turi tiesioginės įtakos, ar ne.

Tada paprastai pirminių išlaidų apskaičiavimo formulė yra tokia:

1

Todėl teisingai pagaminti formulę nėra lengva užduotis, nebent įmonė turi nedidelį išlaidų repertuarą ir pati gamybinė veikla yra labai paprasta. Sudėtingo ir pigesnio atvejo pavyzdžiai būtų verslas, orientuotas į transporto priemonių surinkimą, o iš kitos pusės – vaisių sulčių gamybos ir rinkodaros verslas.

Pirmuoju atveju yra labai didelis skirtingų kaštų kiekis tik gaminio komponentuose. Antruoju atveju žingsnis nuo vaisių gavimo iki jų pavertimo sultimis yra ne toks sudėtingas procesas.

Pirminės kainos pavyzdys

Atsižvelgiant į situaciją, kai įmonės, teikiančios valymo paslaugas mokyklose ir ligoninėse, kokios tų asmenų išlaidos gali būti įtrauktos į pagrindines išlaidas?

 1. Atlyginimas visiems įmonės darbuotojams
 2. Valytojų atlyginimas
 3. Kanceliarinės prekės įmonės buhalterijai
 4. Įmonės būstinės reikmenys
 5. Finansinės išlaidos, atsirandančios iš įmonės įsipareigojimų
 6. Valymui reikalingos medžiagos: pirštinės, valymo priemonės ir kt.

Iš šešių paminėtų išlaidų tik išraše nustatytu atveju valytojų darbo užmokestis ir valymui reikalingos medžiagos įeitų į savikainą.