Pelno mokestis (IS)

Pelno mokestis – tai mokestinė prievolė, kurią prisiima juridiniai asmenys, gavęs pajamų per mokestinį laikotarpį, kuris paprastai yra vieneri kalendoriniai metai. Kitaip tariant, šiuo mokesčio elementu apmokestinamos įmonių ir kitų juridinių asmenų pajamos.

Pelno mokestis (IS)

Taikydama šios rūšies mokestį, atitinkama organizacija deklaruoja savo ekonominį pajėgumą, nes teigia gavusi pajamų. Šis mokestis sudaro svarbią valstybės pajamų dalį, todėl fiskalinėje perspektyvoje gali būti suprantamas kaip papildomas gyventojų pajamų mokestis.

Kas moka pelno mokestį?

Pelno mokesčiu apmokestinami įvairių rūšių juridiniai asmenys, tokie kaip įmonės, asociacijos, grupės, fondai ir įstaigos. Be to, jis teisiškai taikomas ir kitiems ūkio subjektams, pavyzdžiui, fondams (pavyzdžiui, investiciniams ar pensijų fondams). Pelno mokestis taip pat turi įtakos toms organizacijoms, kurios gyvena arba turi mokesčių buveinę šalyje.

Žinoma, šios rūšies mokesčiai taip pat turi įtakos ribotos atsakomybės bendrovėms ar individualioms įmonėms, įskaitant asmenis, kurie naudojasi savarankiško subjekto statusu.

Pelno mokesčio charakteristikos

Pelno mokestis yra tiesioginis, asmeninis ir periodinis, kaip ir gyventojų pajamų mokestis (IPP). Nors skirtingai nei IRP, pelno mokesčio tarifas yra proporcingas. Didėjant pelnui jis nedidėja. Visos įmonės moka vienodą mokesčių tarifą. Žinoma, skaičiuojant pinigine išraiška, kuo daugiau išmokų gaunama, tuo didesnė suma turi būti išmokėta.

Kita vertus, yra keletas paskatų, kuriomis subjektai gali sumažinti mokamų mokesčių sumą. Šios paskatos suteikiamos įmonėms, jei jos atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su turimų darbuotojų skaičiumi, investicijomis į inovacijas, darbuotojų mokymu, metinės apyvartos lygiu arba ekonominės veiklos amžiumi ir kitomis sąlygomis. .

Taigi pelno mokestis yra:

  • Tiesioginiai: tiesioginiai pajamų mokesčiai, kurie įrodo deklaranto ekonominį pajėgumą. Žiūrėkite skirtumą tarp tiesioginių ir netiesioginių mokesčių.
  • Asmeninis: reikia atsižvelgti į individualias kiekvieno mokesčių mokėtojo aplinkybes.
  • Periodinis: mokama periodiškai. Apmokestinamasis įvykis įvyksta neribotą laiką. Mokestis nėra punktualus ar momentinis, o mokamas nepertraukiamai per tam tikrą laiką skirtingais mokestiniais laikotarpiais, dalijant pagal įstatymų leidėją (pavyzdžiui, kasmet).
  • Proporcingas arba vienodas: Mokesčio tarifas nepriklauso nuo mokesčio bazės, tai yra, nuo pelno sumokėtų mokesčių procentas yra vienodas, nepaisant pelno dydžio.

Pelno mokestis pelno (nuostolių) ataskaitoje

Pelno mokestis yra paskutinis dalykas, kuris diskontuojamas įmonės rezultatuose:

Pajamų deklaracija

Pavyzdys
Grynosios pajamos arba pardavimai 100
– Tiesioginės parduotų prekių išlaidos – penkiasdešimt
Bendrasis pelnas penkiasdešimt
– Bendrosios, personalo ir administracinės išlaidos – dvidešimt
EBITDA 30
– Amortizacijos sąnaudos ir atidėjiniai -5
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (BAIT) arba EBIT 25
+ Neeilinės pajamos 1
– Neeilinės išlaidos -2
Eilinis pelnas 24
+ Finansinės pajamos 2
– Finansinės išlaidos -3
Pelnas prieš mokesčius (BAT) arba EBT 23
– Pelno mokestis 7
METŲ GRYNASIS PELNAS ARBA REZULTATAS 16

Pelno mokestis Ispanijoje

Po paskutinio Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo nustatome šiuos mokesčių tarifus:

ĮSIPAREIGOJIMŲ SUBJEKTAI TIPAI 2015 m. 2016 m
Bendras tipas 28 % 25 %
Naujai sukurti subjektai, nebent jie moka mažesnį tarifą, taikys šią skalę pirmą laikotarpį su teigiama BI, o kitą penkiolika proc. penkiolika proc.
Subjektai, kurių apyvarta < 5 mln. EUR, o darbuotojai < 25 darbuotojai 25 % 25 %
Mažos įmonės (verslo rodiklis < 10 mln. eurų), nebent jos būtų apmokestinamos kitokiu tarifu nei bendras BI dalis iki 300 000 € 25 % 25 %
Poilsis 28 % 25 %
Bendrojo draudimo ir socialinės gerovės savitarpio draudimo sutartys 25 % 25 %
Abipusių garantijų įmonės
Profesinės asociacijos, oficialūs rūmai ir darbuotojų sąjungos
Ne pelno subjektai, kurie atitinka Įstatymą 49/2002
Užimtumo skatinimo lėšos
Kooperatyvų sąjungos ir konfederacijos
Viešosios teisės subjektas Puertos del Estado ir uosto administracija.
Kaimyninių kalnų bendruomenės bendroje rankoje
Politinės partijos (LO 8/2007 11 str.)
Kooperatinės kredito bendrovės ir kaimo taupomosios kasos Bendradarbiavimo rezultatas 28 % 25 %
Extracoop rezultatas. 30 % 30 %
Mokesčių saugomi kooperatyvai Bendradarbiavimo rezultatas dvidešimt procentų dvidešimt procentų
Extracoop rezultatas. 28 % 25 %
Į biržos sąrašus įtrauktos investicinės bendrovės nekilnojamojo turto rinkoje. (SOCIMI) (Įstatymo Nr. 11/2009 9 str.) Paprastai 0 % 0 %
19 % (1) 19 % (1)
Ne pelno subjektai, kurie laikosi Įstatymo 49/2002 10 % 10 %
Kanarų salų specialiosios zonos subjektai (Įstatymo Nr. 19/1994 43 str.) 4 % 4 %
SICAV su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 29.4 LIS, kuriame daroma nuoroda į Kolektyvinio investavimo įstaigų įstatymą 35/2003 1 % 1 %
Finansinio pobūdžio investiciniai fondai su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 28.5.b) TRLIS
Nekilnojamojo turto investicinės bendrovės ir fondai su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 29.4 LIS
Hipotekos rinkos reguliavimo fondas
Pensijų fondai 0 % 0 %
Kredito įstaigos, taip pat tos, kurios užsiima angliavandenilių telkinių žvalgymu, tyrimu ir eksploatavimu bei kita veikla, reglamentuota Įstatyme 34/1998 30 % 30 %

(1) Specialusis mokestis dividendams, paskirstytiems partneriams, kurių įstatinis kapitalas yra lygus arba didesnis nei 5 %, ir tokie dividendai partnerio buveinėje yra atleidžiami nuo mokesčio arba apmokestinami mažesniu nei 10 % tarifu.

Straipsnį parašė Javier Sánchez Galán ir Andrés Sevilla.