Pelnas

Pelnas yra sąvoka, nurodanti, kada yra ekonominė nauda, ​​pelnas arba, Karlo Markso žodžiais tariant, kapitalo prieaugis. Visa tai prieš tai atliekama paslaugos ar prekės gamybos ar platinimo kontrolė.

Pelnas

Pelnas – tai situacija, kai asmuo, atlikęs tam tikrą ūkinę veiklą, gauna papildomos naudos. Ši nauda žinoma kaip pelnas.

Taigi pelnas yra viena iš pagrindinių kapitalizmo taisyklių, nes jis sukuria sistemą, per kurią per pelną generuojamas žmonių interesas ir privatus paskatinimas. Taip yra todėl, kad rinkos, kaip ir valstybės, turi garantuoti naudojimąsi privačios nuosavybės teise ir naudojimo teise. Visa tai atitinka atitinkamą mokestį už pelną.

Pelno dvasia

Sakoma, kad ūkinė veikla siekiama pelno, kai prekės ar paslaugos eksploatacija vykdoma siekiant gauti ekonominę grąžą. Tai yra, kai asmuo atlieka užduotį, kad gautų už tai finansinę naudą. Tai mes žinome kaip pelno motyvą.

Svarbu tai pabrėžti, nes daugelis fondų ir organizacijų, pavyzdžiui, NVO, vykdo ūkinę veiklą, tačiau nesiekia pelno. Tai reiškia, kad jie negauna pelno, nes tai daro nesiekdami savo ekonominio tikslo.

Pelno praradimas

Negautas pelnas yra turtinė žala, padaryta dėl pelno nebuvimo, dėl neteisėtos veiksmo, trečiojo asmens žalos ar sutarties pažeidimo.

Kai asmuo privalo laikytis sutarties, o ją pažeidęs partneris netenka naudos, sakoma, kad yra negautos pelno situacija.

Tokia situacija yra baudžiama pagal įstatymą. Tokiu būdu žalos priežastis privalo atitikti žalą nukentėjusiam asmeniui. Tokiu būdu jam atlyginant žalą ir nuostolius, kol padaryta žala bus pašalinta.