Mokestinė prievolė

Mokestinė prievolė yra bet kokia prievolė, atsirandanti dėl poreikio mokėti mokesčius valstybės išlaidoms padengti.

Mokestinė prievolė

Dėl prievolės mokėti mokesčius atsiranda prievolės tarp mokesčių mokėtojų ir Administracijos. Tai reiškia, kad tarp mokesčių mokėtojo ir Administracijos yra susiklostę santykiai, todėl valstybė yra kompetentinga reikalauti sumokėti mokesčius. Mokesčių mokėjimo tikslas – kad mokesčių mokėtojas pagal savo ekonomines galimybes padengtų būtinas išlaidas valstybės struktūroms ir įstaigoms išlaikyti.

Mokestinių įsipareigojimų nevykdymas užtraukia atitinkamą mokestinę baudą.

Mokestinės prievolės gali būti skirstomos į materialines ir formalias.

Mokestinių prievolių elementai

 • Aktyvus subjektas : tai, kas reikalauja sumokėti mokesčius (administracija).
 • Apmokestinamasis asmuo : jie yra įpareigoti mokėti duoklę.
 • Mokesčių mokėtojas : visi, kurie laikosi mokestinės prievolės.
 • Apmokestinamasis įvykis : aplinkybės, dėl kurių atsiranda prievolė mokėti mokestį.
 • Mokesčio bazė : suma, nuo kurios skaičiuojamas mokestis.
 • Mokesčio tarifas: procentinė dalis, kuri taikoma mokesčio bazei apskaičiuojant mokestinę prievolę.
 • Mokesčių kvota : suma, kurią mokesčių mokėtojas turi sumokėti už mokestį.

Materialinės mokestinės prievolės

 • Pagrindinė mokestinė prievolė : ją sudaro mokesčių kvotos sumokėjimas. Jeigu įvyksta apmokestinamasis įvykis, mokestis turi būti sumokėtas, nebent įvyktų vienas iš teisės aktuose nustatytų atleidimo atvejų.
 • Asmenų tarpusavio įsipareigojimai, atsirandantys dėl mokesčio : jie atsiranda dėl mokesčių mokėtojų tarpusavio mokesčių lengvatos.
 • Įsipareigojimas atlikti mokėjimus į sąskaitą : Tai apima mokėjimus mokesčių administracijai. Mokesčių kvotos sumos išankstomos prieš įvykstant apmokestinamajam įvykiui.
 • Papildomi mokestiniai įsipareigojimai : tai įsipareigojimai daryti arba nedaryti.

Oficialios mokestinės prievolės

Tai įstatymų nustatytos pareigos vykdant mokestinius reikalavimus ir procedūras.