Kompensacija

Žalos atlyginimas – tai kompensacija už tai, kad aktyviai ar pasyviai padarėte žalą kitam asmeniui. Dažnas kompensavimo būdas yra pinigais, todėl kompensacija dažniausiai būna piniginė.

Kompensacija

Žalos atlyginimas yra kitam asmeniui padarytos žalos rezultatas, dėl kurio atsiranda teisė į atlyginimą ir kurią turi padaryti tą žalą padaręs asmuo.

Žala galėjo būti padaryta:

  • Piktybiniu būdu: nori padaryti tą žalą ir žinant, kas bus padaryta.
  • Kaltuoju būdu: Nenorėdamas padaryti tos žalos, o būdamas tiesiogine asmens atsakomybe. Gali būti, kad tai buvo neatsargumas, ty neatsargus veiksmas, dėl kurio galiausiai daroma žala kitam asmeniui.

Teisėje ši kompensacija yra žinoma kaip žalos atlyginimas ir yra civilinės atsakomybės kompensavimo būdas.

Kodėl gali atsirasti teisė į kompensaciją?

Kompensaciją gali sukelti įvairūs įvykiai:

  • Sutarties pažeidimas: du žmonės susitaria dėl sąlygų, o vienas jų nesilaiko, kitam padaro žalą, kurią reikia taisyti. Ši kompensacija yra kompensacija už patirtą žalą. Pavyzdys:
A pasamdo B nudažyti jo namą, o B uoliai jį dažo, bet A nusprendžia nemokėti. A pažeidžia sutartį, pagal kurią B turėjo sumokėti, todėl jis daro žalą B ir turi teisę gauti kompensaciją už sukeltą diskomfortą ir tai daroma atlyginant.
  • Nesutartinis pažeidimas: tai žala, kurią asmuo patyrė dėl kito asmens nesąžiningų ar kaltų veiksmų, nesusijusių vienas su kitu. Pavyzdžiui:
A ir B yra gatvėje, o B užkliūva ir nukrenta ant A, susilaužydama riešą. Dėl šios žalos, padarytos A, jis turi teisę gauti B kompensaciją už tą žalą ir ji bus padaryta atlyginant
  • Kompensacija už atleidimą: Darbovietėje taip pat mokama kompensacija, kai darbo santykius su darbuotoju nutraukia darbdavys. Priklausomai nuo to, ar atleidimas yra tinkamas, ar nepriimtinas, kompensacija skirsis. Ši kompensacija atsiranda dėl žalos, padarytos darbuotojui netekus darbo.
  • Žalos atlyginimas iš nusikaltimo: Nusikaltimo auka turi teisę į žalos atlyginimą, nes nukentėjusysis su kaltajai šaliai paskirta nuobauda savo padarytos žalos atlyginimo neranda, tačiau būtina atitaisyti patirtą žalą ir tai daroma per kompensacija.