Kainų observatorija

Kainų observatorija yra paprastai politinio pobūdžio subjektas, kuris bando suteikti žinių apie aplinkybes, paaiškinančias kainų susidarymą ir svyravimą. Paprastai prekės.

Kainų observatorija

Todėl kainų observatorija stengiasi tobulinti turimas žinias apie tai, kaip formuojasi kainos, bei aiškinamuosius veiksnius, lemiančius minėtą formavimąsi.

Per šią instituciją vykdoma kainų ir jų raidos kontrolė ir tolesni veiksmai. Šios observatorijos tikslas – skatinti produktų komercializavimo skaidrumą ir racionalumą. Visada stengiamasi kontroliuoti kainų stabilumą, taip pat gerinti konkurenciją vartotojų labui.

Kainų observatorija paprastai yra vyriausybės institucija.

Per tai taip pat tiriamas rinkodaros procesų tobulinimas.

Kainų observatorijos funkcijos

Tarp funkcijų, kurias teikia kainų observatorija, reikėtų pabrėžti:

 • Reguliariai gaukite ir generuokite informaciją. Tai leidžia nustatyti sistemingą galutinių maisto produktų kainų formavimosi stebėseną.
 • Išanalizuoti pagrindinę kainų struktūrą, taip pat veiksnius, lemiančius jų raidą.
 • Rengti ataskaitas ir tyrimus apie galimus disbalansus. Taip pat rengti maisto kainų ataskaitas, kurių reikalauja bet kuris politinis veikėjas, kai jis yra vyriausybės narys.
 • Skatinti dialogą tarp gamybos sektoriaus, komercinio platinimo ir vartotojų atstovų, tarp jų ir tarp jų bei viešojo administravimo institucijų.
 • Parengti veiksmų pasiūlymus, kad būtų garantuotas racionalumas ir konkurencija, kaip minėjome, vartotojo naudai.

Kainų observatorijos struktūra

Kainų observatorijos struktūra gali skirtis. Priklausomai nuo to, ar tai viešasis ar privatus subjektas, jo struktūra gali būti skirtinga. Taip pat, kaip viešasis subjektas, priklausomai nuo šalies, jis taip pat gali turėti skirtumų.

Tam, kaip pavyzdį, pasirinkome Ispanijos vyriausybės kainų stebėjimo centrą. Viešasis subjektas, priklausantis Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerijai.

Šia prasme minėtos observatorijos pateikta struktūra yra tokia:

 • Bendroji valstybės administracija.
 • Autonominės ir vietinės administracijos.
 • Kita vertus, maisto gamybos, perdirbimo ir platinimo bei vartotojų įmonės ir sektoriai per savo oficialiai pripažintas organizacijas.

Jei kainų observatorija yra privatus subjektas, ji, vadovaudamasi savo įstatais, gali pateikti struktūrą, kurią svarsto minėta institucija.

Kainų observatorijos privalumai

Tarp kainų stebėjimo centro pranašumų reikėtų pabrėžti:

 • Pagerina informaciją apie kainų formavimą.
 • Tai leidžia vyriausybėms stebėti kainų pokyčius.
 • Tai leidžia žinoti apie disbalansą, kuris gali atsirasti rinkoje.
 • Tai padeda vartotojams skatinti savo gerovę.
 • Tai leidžia geriau koordinuoti agentus, kurie dalyvauja gamybos ir rinkodaros procese.
 • Tai leidžia atlikti analizes su didesniu objektyvumu ir ekonominiu griežtumu.

Tai, be daugelio kitų, būtų keletas paminėtų pranašumų. Nors reikia pridurti, kad jei tai yra viešasis subjektas, ši observatorija neturėtų būti naudojama kaip politinės strategijos instrumentas.