Įdiegta talpa

Instaliuoti pajėgumai – tai gamybos koeficientas, nurodantis didžiausią galimą įmonės tikėtiną našumą, atsižvelgiant į sunaudotus išteklius ir per laikotarpį.

Įdiegta talpa

Įmonės, užsiimančios tam tikrų prekių gamyba ar gamyba, įdiegtos galios sąvoka leidžia sužinoti didžiausią galimą jų produktyvumo lygį.

Be to, įmonės dažnai bando susieti tokio tipo matavimus su kitais esminiais gamybos aspektais, pavyzdžiui, efektyvumu. Šia prasme įmonės siekia pasiekti tam tikrus savo išteklių optimizavimo lygius.

Tai yra, idėja yra žinoti maksimalų produktyvumo lygį, atsižvelgiant į tam tikras charakteristikas ir tam tikras sąnaudas, efektyviai panaudotas.

Šie ištekliai yra įmonės turimos technikos darbo valandos, valandinis darbo jėgos planavimas arba ištekliai esamo kapitalo pavidalu.

Instaliuotos galios tikslas

Pagrindinė instaliuotųjų pajėgumų įvertinimo svarba yra įvertinti galimus ekonominius rodiklius, kuriuos įmonė gaus veikdama konkrečioje rinkoje, žinant jos tiekimo galimybes jai.

Ši ekonominė sąvoka paprastai išreiškiama kiekybine ir skaitine išraiška, didžiausio pagaminamo kiekio forma.

Kaip gamybos padaliniai, pavyzdžiui, būtų galima pasakyti, kad fortepijonų gamybos įmonės instaliuotas pajėgumas yra 4000 fortepijonų per metus. Tai, atsižvelgiant į jos sąlygas ir turimus išteklius.

Įdiegtas pajėgumas ir paklausa

Įprasta, kad įrengti pajėgumai yra susiję su kita svarbia sąvoka, pvz., paklausa.

Taip yra todėl, kad pirmiausia įmonė turi žinoti esamą paklausos santykį savo rinkoje tiek geografiškai, tiek pagal potencialių vartotojų pageidavimus.

Kitaip tariant, kai įrengti pajėgumai viršija paklausą, ta gamykla patirs produkcijos perteklių, kuris nebus sunaudotas. Kitaip tariant, dirbtumėte ilgiau nei reikia ir neefektyviai įdarbintumėte techniką bei darbuotojus.

Jeigu įvyktų priešingas atvejis, kai instaliuota galia būtų mažesnė už minėtos rinkos paklausą, gaminančiai įmonei neužtektų pajėgumų patenkinti minėtų vartotojų poreikius. Būtų trūkumas.

Instaliuotos galios pokyčiai

Gamyklos instaliuota galia yra jautri nuolatiniams pokyčiams ar modifikacijoms, nes dažniausiai pramonės sektorius atnaujinamas naujomis technologijomis ir gamybos strategijomis.

Šiomis sąlygomis taip pat svarbi darbo organizavimo modelių ir gamyklos projektavimo raida. Taip pat, akivaizdu, remonto ar technologinių bei logistinių išteklių gedimų metu.

Kita vertus, gamybos atvejis, kuris išlieka pastovus ištisus metus, nėra panašus į sezoninės gamybos atvejį. Pavyzdžiui, nuolatinės gamybos atvejis yra pieno produktai. Tačiau kalėdinių papuošalų gamintojų instaliuoti pajėgumai svyruos nuosekliais metų laikotarpiais.