Geresnis negu

Geresnis negu

Geresnis negu

Didesnis nei“ yra matematinė išraiška, parašyta simboliais .

Posakis „didesnis nei“ naudojamas matematikoje, ypač matematinėje nelygybėje. Ši matematinė nelygybė gali būti tarp skaičių, nežinomųjų ir skirtingų tipų funkcijų.

Pavyzdžiui, norėdami pasakyti, kad 5 yra didesnis nei 3, galime tai išreikšti taip:

5> 3

Arba taip pat galėtume tai išdėstyti.

3 <5

Simbolio dalys?

Apskritai matematinėms išraiškoms palyginti turime tris simbolius:

• Lygus (=)
• Geresnis negu
• Mažesnis nei

Simboliai „didesnis nei“ ir „mažiau nei“ yra vienodi. Vienintelis dalykas, kad, priklausomai nuo to, kur yra atvira ir uždara dalis, turime įdėti simbolį viena ar kita kryptimi.

Yra gudrybė, kad niekada nesusipainiotumėte su ženklais → atvira dalis visada rodo didžiausią skaičių.

Interpretuoti "didesnis nei"

Palyginti du skaičius labai paprasta. Pavyzdžiui, mes žinome, kad 10 yra didesnis nei 2, kad 3 yra didesnis nei 2 arba 21 yra didesnis nei 20. Tačiau kai pradeda veikti matematinės funkcijos, viskas šiek tiek pasikeičia. Pažiūrėkime pavyzdį

Tarkime, kad norime pavaizduoti grafiką, kad y> 8 + 2x

Taigi, pirmiausia lygtį imame kaip lygybę ir išsprendžiame tuos taškus, kuriuose kintamieji yra lygūs nuliui

jei y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Todėl taškas Dekarto plokštumoje būtų (-4,0)

jei x = 0

y = 8

Todėl taškas Dekarto plokštumoje būtų (8,0)

Tada grafike matome, kad užtamsintas plotas atitinka lygtį y> 8 + 2x

Geresnis negu

Tarkime, kad turiu tokią kvadratinę lygtį:

Didesnis nei 3

Taigi pirmiausia paimame dešinėje esančią lygtį ir nubrėžiame parabolę, kuri atitinka, kai nustatome ją lygią nuliui.

Kai išsprendžiame lygtį, matome, kad x reikšmės, kai y lygus nuliui, yra – 0,3874 ir 1,7208. Taigi, tai yra du taškai, per kuriuos turi praeiti parabolė, kaip matome toliau pateiktame grafike (Lygtį galima išspręsti internetinėje skaičiuoklėje).

Grafike parabolė kerta x ašį, kai x reikšmė yra -0,3874 (apytiksliai vertiname iki -0,39) ir 1,7208 (arba 1,72).

Didesnis nei 2

Tada išsprendžiame y reikšmę, kai x lygus nuliui, tai yra -2 (juodasis taškas grafike). Galiausiai, norėdami sužinoti, kokia turėtų būti tamsinama sritis, pakeičiame x ir y į 0:

0> 0-0-2

0> -2

Kadangi tai tiesa, turime užtemdyti sritį, kurioje yra taškas (0,0), tai yra parabolėje, o tai atitiktų nelygybę.

Skirtumas tarp įgaubto ir išgaubto

  • Nuoseklus įvertinimas
  • Pajamų pažyma
  • Pusiausvyros dydis