Finansinis kapitalas

Finansinis kapitalas – tai asmens turto visuma rinkos kainomis. Jame sugrupuojamos tos sutaupytos pinigų sumos, kurių savininkas nesuvartojo, o yra investuotas į skirtingas finansines organizacijas. Kartu su žmogiškuoju kapitalu jis atspindi visą žmogaus turtą.

Finansinis kapitalas

Todėl tai yra bendra sąvoka finansų srityje, nes ji apima tas pinigines sumas, su kuriomis nuolat dirba įvairūs finansiniai subjektai visame pasaulyje.

Turėtume omenyje tą kapitalą, kuris vėliau siekia pajamų, pelno ar palūkanų, taigi ir paties kapitalo didinimo.

Taigi mes kalbėtume apie skirtingas visiems bendras sąvokas, tokias kaip akcijos, obligacijos, vyriausybės obligacijos arba paprasti pinigų indėliai banke.

Jos gimimas ir svarba pastaraisiais laikais (ypač XX–XXI amžiais) buvo vienas iš kapitalistinės sistemos veikimo pagrindų pasaulio ekonomikoje.

Kadangi aplink bankus ir kitas finansines institucijas susidaro ypatinga kapitalo koncentracija, šioms sritims perduodama valdžia ir atsakomybė už labiausiai išsivysčiusių šalių politinį ir socialinį bei ekonominį gyvenimą. Taip atsitinka todėl, kad šios organizacijos turi pinigų išteklių, kuriuos surenka ir naudoja juos įmonėms ir šeimoms finansuoti trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, darydamos įtaką kiekvienos tautos ekonominiam ir pramoniniam gyvenimui.

Vienas iš svarbiausių finansinio kapitalo aspektų yra laiko sąvoka, nes dengiant būsimas pajamas ji yra tiesiogiai susijusi su kitomis sąvokomis, tokiomis kaip infliacija ar perkamoji galia. Tai pastebima, pavyzdžiui, kalbant apie konkrečią investiciją, kuri turi indėlio pradžios datą ir išpirkimo datą, per kurią gaunamos pajamos arba dividendai.