Draudimo tikslas

Draudimo objektas yra tai, ką siekiama padengti polisu. Tai yra tai, ką draudikas planuoja kompensuoti žalos atlyginimo atveju.

Draudimo tikslas

Kitaip tariant, draudimo objektas yra elementas, kurį siekiama apsaugoti, o jo pobūdis skiriasi priklausomai nuo draudimo poliso tipo, apie kurį kalbame.

Draudimo objektą identifikuoti svarbu, nes nuo to priklausys kompensacija, kurią draudikas įsipareigoja sutartyje žalos atveju. Taigi, pavyzdžiui, būstas neturi tokios pačios atkuriamosios vertės kaip automobilis.

Taip pat ir nustatant draudimo objektą aišku, kokios yra išimtys. Pavyzdžiui, jei būstą saugo draudimas nuo gaisro, tai neapima žalos, kurią apdraustasis gali patirti savo sveikatai dėl to paties reikalavimo.

Dar vienas būdas suprasti draudimo objektą yra kaip tam tikro įvykio padarytos ekonominės žalos atlyginimas. Tai daroma pagal sutartį, kurią pasirašo draudikas ir jo klientas.

Poliso paskirtis yra tokia svarbi draudimo rinkai, kad pagal ją atsiranda skirtingos kategorijos, ypač dvi pagrindinės – asmens draudimas ir turto draudimas. Pavyzdžiui, pastarieji yra apdrausti kilnojamajam ar nekilnojamajam turtui, kuris gali patirti žalą.

Draudimo objekto pavyzdžiai

Keletas draudimo objektų pavyzdžių:

  • Asmens draudimo atveju tai yra pats asmuo. Taigi apimamos įvairios aplinkybės, kurios gali turėti įtakos, pavyzdžiui, nelaimingas atsitikimas, liga ar nedarbas.
  • Turto draudime, kaip minėta, saugomas objektas yra turtas. Pavyzdžiui, transporto priemonės draudime tai būtų automobilis, o būsto draudime – namai.
  • Civilinės atsakomybės polisui draudimo objektas atitiktų neatsargumo pasekmes. Tai gali būti, pavyzdžiui, profesinis draudimas, apsaugantis nuo nesėkmių atliekant darbą. Dėl šių klaidų darbuotojas gali iškelti ieškinį.