Bendras skyros mechanizmas

Bendras skyros mechanizmas

Mur

Bendras pertvarkymo mechanizmas yra Europos bankų sąjungos institucija, atsakinga už bankų problemų atkūrimą ir sprendimą Europos arba nacionaliniu lygmeniu. Tol, kol tai išvestinė į institucijų gyvybingumą.

Ši institucija priklauso nuo Europos Komisijos ir yra patvirtinta Europos centrinio banko bei kitų viršnacionalinių institucijų. MUR gimė 2014 m. vasarą, tvyrant abejonėms dėl Europos bankų sistemos.

Jame nustatomi kriterijai, sistemos ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant atkurti, gelbėti ir įgyvendinti programas, kurios užtikrina Europos bankų gyvybingumą. Skirtingai nei Europos priežiūros mechanizmas, užtikrinantis gerą bankų elgesį ir padėtį, BPM siekia būti atitinkamų priemonių vykdytoja, kai bankai turi problemų.

SRM sudėtis ir veikimas

Bendras skyrimo mechanizmas yra padalintas į du elementus:

  • Bendra pertvarkymo valdyba : sudaro įvairios Europos pinigų sąjungos valstybės narės pagal jų svorį ir kurios tikslas – išlaikyti bankų institucijų stabilumą ir bankinių paslaugų tęstinumą krizės atveju. Be to, nustatant bankų likvidavimo formą iškilus problemoms. Tol, kol nepatirs mokesčių mokėtojui išlaidų. Taip pat neleisti jai paveikti šalių ekonomikos ir finansinės struktūros.
  • Bendras pertvarkymo fondas : tai finansiniai ištekliai, sudaryti iš dalyvaujančių valstybių. Lėšos, kurios gali būti panaudotos sprendimui ir padėti sunkumų patiriantiems subjektams.

Bendro pertvarkymo mechanizmo tikslai

MUR buvo sukurtas siekiant palengvinti valstybių viešąsias sąskaitas ištaisant jų bankų sistemų problemas. Tokiu būdu solidarumo fondui tarp visų valstybių skiriant 1% visų Europos bankų indėlių.

Taip visoje Europoje buvo sukurta bendra strategija, kaip elgtis bankų gelbėjimo ir jų likvidavimo atveju. Taip užkertamas kelias domino efektui tarp bankų euro zonoje.

Europos Vadovų Taryba

  • Europos ekonominė bendrija (EEB)
  • Šaltasis karas
  • Suvestinis Europos aktas