Stjórnsýslumarkmið

Markmið stjórnsýslunnar eru lögð áhersla á að ná fram skilvirkni og skilvirkni í þeim ferlum sem eru þróaðir í stofnun .

Stjórnsýslumarkmið

Nánar tiltekið gera stjórnunarmarkmiðin ráð fyrir því að mannleg viðleitni sem á sér stað í fyrirtæki sé framkvæmd á skilvirkan hátt. Á þann hátt að mannauður, fjármunir og efnislegir fjármunir stofnunarinnar nýtist betur.

Hvað er skilvirkni?

Í raun vísar skilvirkni til hæfninnar til að lágmarka magn fjármagns sem notað er til að ná markmiðum fyrirtækisins. Af þeirri ástæðu vísar skilvirkni til þess að stofnun framkvæmi alla sína ferla rétt.

Án efa þýðir hagkvæmni einnig að auka framleiðni. Auðlindir eru notaðar á skynsamlegan og bestan hátt til að ná árangri. Af þessum sökum verða allir í stjórnsýsluferli að þekkja, virða og fara eftir verklagsreglum til að tryggja eðlilega starfsemi fyrirtækisins.

Hvað er skilvirkni?

Á hinn bóginn er skilvirkni að geta náð markmiðum og árangri. Skilvirkni stjórnsýsluferlisins er hæfileikinn til að setja sér viðeigandi markmið. Sömuleiðis er skilvirkni tengd þeim markmiðum sem fyrirtækið hefur ætlað að ná. Því er stjórnunarferlinu skipt í skipulagningu, skipulag, stjórnun og eftirlit.

Stjórnsýslumarkmið 1
Stjórnsýslumarkmið

Stjórnsýslumarkmið

Helstu markmið sem stjórnin vonast til að ná eru:

1. Forðastu ringulreið og sóun á auðlindum

Auðvitað leitast stjórnunarferlið við að forðast ringulreið eða rugling innan fyrirtækis. Allt þetta í þeim tilgangi að útrýma eða lágmarka sóun á auðlindum eins og mannafla, tíma og peningum.

Stjórnsýslan leitast við að hagræða af skornum skammti.

2. Auka framleiðni

Að auki vonast hvert fyrirtæki til að auka framleiðni sína. Framleiðni felst í því að framleiða meira, eyða minna fjármagni.

Af þeim sökum skilgreina stjórnendur skýrt hvað þeir ætlast til að starfsmenn geri. Þá þarf að fylgjast með og sannreyna að allt sé gert á sem viðeigandi og hagkvæmastan hátt.

3. Draga úr óvissu

Almennt eru allar aðgerðir í viðskiptum gerðar undir óvissuskilyrðum, því enginn getur spáð fyrir um framtíðina. Hins vegar er hægt að lágmarka óvissu ef rétt áætlanagerð fer fram. Að greina núverandi stöðu fyrirtækisins og spá inn í framtíðina.

4. Auktu persónulegan vöxt

Auðvitað vonast fyrirtæki til að ná vexti og ná markmiðum sínum sem stofnun. En það verður að vera ljóst að þetta er ekki hægt að ná án nægjanlegs mannafla.

Af þessum sökum þarf stjórnsýsluferlið að stuðla að persónulegum þroska starfsmanns.

5. Búðu til viðskiptavini og haltu þeim

Einnig veit stjórnin að hvert fyrirtæki býður vörur og þjónustu á markaðinn til að fullnægja þörfum neytenda. En viðskiptavinurinn er sá sem ákveður hvort hann greiðir tilskilið verð eða ekki.

Því aðeins ef viðskiptavinurinn greiðir verð vörunnar græðir fyrirtækið. Þess vegna mikilvægi þess að hafa það markmið að búa til viðskiptavini og halda þeim.

6. Skapa félagsleg verðmæti

Augljóslega er annað af mikilvægum markmiðum stjórnsýslunnar að fyrirtækið skapi félagslegt og viðskiptalegt verðmæti. Tilvist fyrirtækisins verður að skapa verðmæti fyrir alla hagsmunaaðila þess. Þessir hópar eru viðskiptavinir, eigendur, keppinautar og samfélagið almennt.

Einkenni markmiða stjórnsýslunnar

Meðal nokkurra einkenna markmiða stjórnsýslunnar er að finna:

1. Þau verða að vera mælanleg

Þeir ættu að nota færibreytur sem hægt er að nota sem tilvísun til að vita umfangið sem gert er ráð fyrir í hverri starfsemi.

Til dæmis, auka framleiðni um 3% eða minnka framleiðslukostnað um $ 3 á hverja vörueiningu.

2. Skýrt og skiljanlegt

Yfirlýsing hvers markmiðs ætti að vera mjög ítarleg, þannig að hún sé skýr og auðskiljanleg.

Þannig munu allir vita nákvæmlega hvað á að gera og hvernig á að gera það.

3. Tilgreindu tíma

Markmiðin verða að hafa ákveðinn tíma þar sem gert er ráð fyrir að árangur náist. Þessi tími getur verið til skamms, meðallangs eða lengri tíma.

Til dæmis að auka framleiðni um 3% á fyrsta fjórðungi ársins.

4. Þau verða að vera raunhæf

Markmiðin ættu að setja markmið sem framkvæmanlegt er að ná. Það væri óviðeigandi að þykjast auka söluna um 100% við hvaða aðstæður sem er.

Því þarf að laga markmiðin að aðstæðum og þörfum fyrirtækisins.

5. Þau eru byggð á aðgerðum

Öll stjórnunarmarkmið verða að byggjast á aðgerðum. Það er, þeim verður að ná með áþreifanlegum aðgerðum.

Tegundir stjórnsýslumarkmiða

Markmið stjórnsýslunnar má flokka sem hér segir:

1. Eftir veðri

Í tengslum við þann tíma sem búist er við að þeim verði náð geta þeir verið af eftirfarandi gerðum:

  • Skammtímatími, á milli 1 dags til 365 daga.
  • Til meðallangs tíma, á milli 1 og 5 ár.
  • Langtíma, á meira en 5 ára tíma.

2. Samkvæmt stigi

Eftir því hvaða stigi er hægt að flokka þau í:

  • Almennt eru þau markmið sem eru skilgreind út frá því að markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins náist.
  • Sérstök vísa til ákveðinna afreka deildar eða deildar.

3. Samkvæmt stigveldinu

Eftir stigveldi má skipta þeim í:

  • Strategic : Þeir eru skilgreindir af yfirstjórninni til að stýra stefnu stofnunarinnar og eru til langs tíma.
  • Taktík : Þeim er náð til meðallangs tíma og eru skilgreind af tæknisviði stofnunarinnar.
  • Rekstrarþáttur : Þau samsvara rekstrargeiranum og nást til skamms tíma.

4. Samkvæmt mælingu þinni

Eftir tegund mælinga geta þau verið:

  • Magn : Vegna þess að hægt er að mæla þær tölulega og eru til skamms tíma.
  • Eigindlegt : Þetta eru þau sem hægt er að meta án þess að nota tölulegar breytur.
Stjórnsýslumarkmið 2
Stjórnsýslumarkmið
Flokkun markmiða

Að lokum lýkur við með því að fullyrða að stjórnsýslan uppfyllir markmið sín þegar fyrirtækið framkvæmir alla sína ferla á skilvirkan hátt. Það er að segja þegar starfsemin er vel unnin og fjármagn er hagrætt.