Munur á stjórnsýslu- og fjárhagsbókhaldi

Munurinn á stjórnsýslu- og fjárhagsbókhaldi er summan af einkennum sem aðgreina og því aðgreina báðar reikningsskilaaðferðirnar. Þessir eiginleikar byggjast aðallega á því notagildi sem þessar aðferðir bjóða upp á.

Munur á stjórnsýslu- og fjárhagsbókhaldi

Það er mikilvægur munur á bókhaldsaðferðum, svo sem á milli stjórnsýslu- og fjárhagsbókhalds.

Þó að stjórnunar- eða stjórnunarstarfið einkennist af notkun gagna fyrir stjórnun og innri notkunarskilmála, tengist fjárhagurinn frekar söfnun og útgáfu upplýsinga erlendis.

Í þessum skilningi eru báðar hagfræðigreinar samhliða daglegu lífi flestra viðskiptastofnana eða fyrirtækja.

Þannig er um leið hægt að benda á nokkur önnur einkenni á milli beggja reikningsskilaaðferða.

Markmið stjórnunarbókhalds og fjárhagsbókhalds

Haldið er áfram með áður útskýrt hugtak, hvað varðar stjórnun og skipulag, er það stjórnsýslubókhald sem skiptir máli.

Þetta er vegna þess að nauðsynlegt er að mæla nákvæmlega þessi gagnlegu gögn fyrir daglegan rekstur fyrirtækis. Í mörgum tilfellum eru þessar upplýsingar mjög mikilvægar fyrir aðrar samkeppnisstofnanir eða fyrir eftirlitsaðila.

Af þessum sökum, í þeim tilgangi að miðla til ytri aðila eða fyrir hluthafa sjálfa, er nauðsynlegt að annast söfnun upplýsinga sem tengjast frammistöðu þeirra eða efnahagslegri heilsu þeirra.

Það er á þessum tímapunkti sem starf stjórnsýslubókhalds tekur sérstaka þýðingu.

Aðferðafræði og reglugerðir um stjórnsýslu- og fjárhagsbókhald

Venjulega er meira úrval af aðferðafræðilegu frelsi þegar kemur að stjórnunarbókhaldi. Í flestum tilfellum getur stjórnun fyrirtækis farið fram í samræmi við mjög mismunandi þróun eða stjórnunarhætti.

Að öðrum kosti ætti að gefa upp fjárhagsupplýsingar á grundvelli áður staðfestra hugtaka eða sniða. Þetta á við um margar viðskiptaskuldbindingar.

Í þessari línu er þægilegt að benda á nauðsyn þess að aðlaga gögnin að mismunandi reglugerðum eða lögum sem hvert land setur, eins og reikningsskilareglur, til dæmis.

Þetta öðlast sérstaka þýðingu með tilliti til fjárhagsskýrslna eða hagkvæmra hlutfalla, sem verða að koma fram í hagrænum líkönum og sniðum sem markaðurinn deilir.

Annar munur eftir eðli hvers reikningsskilaaðferðar

Að teknu tilliti til mismunarins sem útskýrður er hér að ofan er hægt að taka tillit til nokkurra annarra eiginleika sem greina á milli þessara aðferða:

  • Gagnsemi upplýsinganna: Þó að stjórnsýslubókhald hjálpi til við að koma á áætlunum og fjárhagsáætlun stöðugt, er fjárhagsbókhald endurspeglun á stöðu fyrirtækis á tilteknum tíma.
  • Eðli bókhaldsstarfs: Stjórnsýslubókhald skilar gögnum til stjórnenda og stjórnenda með ákvörðunarvald. Hins vegar beinist fjármálafyrirtækið að hvers kyns utanaðkomandi aðilum, þar á meðal opinberum eftirlitsaðilum og öðrum birgðafyrirtækjum.
  • Útgáfa skýrslna: Þó að hinn fjárhagslegi hlýði þörfinni á að birta afkomu fyrirtækisins reglulega og áður stofnað, nýtur sá stjórnunaraðili meira frelsis, eins og það er skilgreint af stofnuninni sjálfu.