M4

M4 er peningauppsöfnun sem tekur til M3 plús seðla, skuldabréfa og ríkisvíxla. Þetta þýðir að það felur í sér mikinn fjölda peninga sem samanstendur af eignum sem hægt er að breyta í lausafé á lengri tíma en einu ári.

M4

Með tímanum hafa forsendur fyrir útreikningi á mismunandi fjárhæðum verið breytt. Til dæmis, í tilviki Banco de México (Banxico), árið 1999 innihélt M3 samanlagðan erlenda geirann með viðkomandi innlánum og eignum ríkisverðbréfa. Frá og með 2018 er þessi stærðargráðu skráð í M4 heildarmagni.

Við verðum að muna að í M3 eru, auk M2, endurhverfur, hlutdeildir sjóða á peningamarkaði, tímabundin innlán, tímabundna endurkaupasamninga og skuldaskjöl eins og einka- og opinber skuldabréf (ríkisvíxla), en með gjalddaga allt að u.þ.b. tvö ár.

Aftur á móti verðum við að benda á að M2 samsvarar M1 plús eftirspurnarreikningum, skammtímainnlánum, sparnaðarbókum og daglegum endurkaupasamningum.

M1 er peningauppsöfnunin sem inniheldur allt það reiðufé sem er í höndum almennings til að framkvæma viðskipti, bæði lausafé og óbundnar innstæður fjármálastofnana og forða banka í seðlabanka viðkomandi lands.

Þá má draga þá ályktun að M4, einnig þekkt sem lausafé í höndum almennings, felur ekki aðeins í sér peninga með skammtímalausafjárstöðu, heldur einnig langtímaskjöl sem eru gefin út af einkaaðilum eða stjórnvöldum. Það er einnig nefnt lausafé í höndum almennings.

Nánar tiltekið tekur M4 tillit til allra þeirra stærða M3 og mengi allra þeirra auðlinda sem er lögð inn í banka og fjármálaskuldaskjöl útgefin í landinu sem erlendir aðilar hafa.

Það er líka þess virði að muna að peningamagn er magngreining á hugtakinu peninga, sem felur í sér þá þætti sem eru notaðir sem greiðslumiðill í hagkerfinu. Við mat á því er fylgst með skuldbindingum fjármálastofnana.

Hljóðfæri bætt við af M4

Hljóðfærin sem M4 bætir við yrðu í grundvallaratriðum:

 • Ríkisvíxlar: Þetta eru skuldabréf útgefin af ríkinu. Þroski er venjulega allt að átján mánuðir. Í lok þessa tímabils fær handhafi aftur fjárfest fjármagn auk fastra vaxta. Það er fastatekjutæki.
 • Víxlar: Það er skjal sem táknar loforð um að greiða. Þetta, fyrir tiltekna upphæð og innan samþykkts tíma. Það er lánstraust sem staðfestir formlega skuldbindingu.
 • Skuldabréf: Þetta eru skuldabréf. Útgefandi fær greiðslu frá kaupanda í skiptum fyrir endurgjald í framtíðinni, annaðhvort reglulega eða í einni greiðslu á gjalddaga. Þetta, byggt á vöxtum sem geta verið fastir eða breytilegir. Hægt er að gefa út bréfin til skemmri eða lengri tíma (í tilviki M4 bætast þau síðarnefndu við, samanborið við M3).

M4 formúla

Samanlagður M4 er reiknaður út sem hér segir:

M4 = M + B + T + TD + DB + DP2 + D3M + FMM + CTA + TDPP + BON + LT + PG

Hvar:

 • M: Mynt.
 • B: Seðlar.
 • T: Flutningur.
 • TD: Notkun debetkorta.
 • DB: Bein skuldfærsla.
 • DP2: Innlán með styttri tíma en tvö ár.
 • D3M: Innlán sem hægt er að innleysa með 3ja mánaða fyrirvara.
 • FMM: Peningamarkaðssjóðir.
 • CTA: Tímabundin framsal eigna.
 • TDPP: Skuldabréf í einkaeigu eða hins opinbera með styttri gjalddaga en tvö ár.
 • BON: Skuldabréf.
 • LT: Ríkisvíxlar.
 • PG: Víxlar.

Að lokum táknar peningauppsöfnun lausafjár í höndum almennings (ALP) magn lausafjármuna sem eru í umferð.