M3

M3 er peningauppsöfnun sem, auk þess að innihalda eignir M1 og M2, felur í sér endurhverfur, hlutabréf í sjóðum á peningamarkaði, peningamarkaðsgerninga, svo sem einka- og opinber skuldabréf (ríkisvíxla) gefin út til allt að tveggja ára. , tímabundin innlán og tímabundnir endurkaupasamningar.

M3

Við verðum að muna að M2 inniheldur M1 (myndað af því að mynt og seðlar eru til staðar í reiðufé í höndum almennings og varasjóði bankanna) og við þetta bætist skammtímainnlán, sparifjárbækur, eftirspurnarreikningar og daglega endurkaupasamninga sem menn eru með í fjármálakerfinu.

Aftur á móti getum við sagt að M3 sé minna seljanlegt en M1, þó að það sé rétt að það sé tæki sem ECB (Seðlabanki Evrópu) notar mikið til að framkvæma efnahags- og peningastefnu sína. Framlenging M3 er M4.

M3 tól

Það er stækkuð útgáfa af M1 og M2 sem gerir nákvæmari grein fyrir upphæð núverandi peninga. M3 þjónar til að stjórna peningamagni, það er magn peninga í umferð í hagkerfi eða efnahagssvæði og er mjög mikilvægt fyrir Seðlabanka þar sem það leyfir eyðslu og fjárfestingu og gefur til kynna hversu efnahagsleg umsvif eru.

Aftur á móti hefur umsvif í efnahagslífinu áhrif á vöxt og verðbólgu. Seðlabankinn mun geta haft áhrif með efnahags- og peningastefnu sinni á stjórn peningamagns í umferð til að halda uppi verðbólgu og framfylgja viðvarandi vexti með tímanum þökk sé því að það eykur atvinnuaukningu, jafnvægi í greiðslujöfnuður og stöðugt fé (Fed target).

  • Á víðtækum tímabilum hækkar M3 þar sem bankar eru tilbúnari til að lána peninga og magn peninga í umferð eykst.
  • Á tímum samdráttar minnkar þessi peningamagn þar sem bankar eiga í erfiðleikum með að lána peninga. Þar að auki, í dag, eftir kreppuna, verða bankar að leggja fram lágmarkshlutfall af forða til að standa straum af áhættu sem getur skapast af heimsástandinu og sem getur valdið smitáhrifum milli landa og milli framleiðslugeira mismunandi hagkerfa eða efnahagslífs. svæði.

Á heimsvísu hefur M3 vaxið á undanförnum árum vegna efnahagslegra innspýtinga Fed sem hafa breiðst út um allan heim vegna þess hve fyrirtæki þess og fjármagnsmarkaðir eru alþjóðlegir.