Fjármálastjórn

Fjármálastjórnun er sú fræðigrein sem snýr að stjórnun fjármuna fyrirtækis með því að huga að arðsemi þess og lausafjárstöðu.

Fjármálastjórn

Fjármálastjórnun hefur í raun mjög vítt verksvið innan fyrirtækisins. Þannig er hann í forsvari fyrir lykilhreyfingar félagsins. Hún hefur umsjón með skipulagi, skipulagningu, stjórnun og eftirliti með fjármunum sem tilheyra félaginu.

Svo það varðar þetta, allar fjárfestingarákvarðanir, fjármögnun, sem og ákvarðanir um arðsúthlutun. Þess vegna reynist það hlutverk sem fjármálastjórnun kemur til með að gegna innan fyrirtækisins vera grundvallaratriði. Ending hvers viðskiptastofnunar fer eftir því.

Framangreint er mjög skiljanlegt í ljósi þess að peningaauðlindin er lykiluppspretta innan hvers fyrirtækis. Í stuttu máli skulum við hafa í huga að fjármála- og fjármálastjórn deila hlutverkum og markmiðum. Og að þættir fjármálastjórnarinnar heyri undir grein fjármála.

Uppruni fjármálastjórnunar

Uppruni eða fæðing fjármálastjórnar er aðallega að finna í svokölluðu iðnbyltingunni. Með tilkomu þessa sögulega atburðar höfðu fyrirtæki mikilvæga þörf fyrir fullnægjandi hóp af fólki. Það er að segja með ákveðinni deild sem heldur utan um fjármuni fyrirtækisins með sérstökum forsendum til að tryggja meiri arðsemi þess.

Hlutverk fjármálastjórnunar

Hlutverk fjármálastjórnunar eru:

 • Stjórna og taka ákvarðanir um alla fjárfestingarstarfsemi sem framkvæmt er af viðskiptasamtökunum.
 • Leita, fá, meta, ákveða og fara eftir öllum þáttum sem snúa að fjármögnunaruppsprettu fyrirtækisins.
 • Stjórna og taka ákvarðanir um meðferð arðs sem félagið fær.
 • Annast stjórnun á skattbyrði fyrirtækjasamtaka.
 • Náðu hámarksávinningi eða hagnaði fyrirtækisins í samræmi við áhættuna.
 • Fjárhagsáætlun og áætlanir um alla þætti starfsemi stofnunarinnar.

Því eru störf fjármálastjórnar, sem annast fjármálastjóra, mjög víðtæk og flókin innan fyrirtækisins. Þar sem þetta þarf að rýna í allar fjárhagslegar hreyfingar allrar starfsemi innan fyrirtækisins þíns.

Markmið fjármálastjórnunar

Fyrir sitt leyti er markmiðum fjármálastjórnunar lýst hér að neðan:

 • Náðu fullnægjandi viðhaldi á auðlindum fyrirtækisins, þannig að það geti starfað rétt innan aðgerðarradíussins.
 • Stöðugt hagræða notkun allra auðlinda sem fæst.
 • Stýra á besta hátt áhættu og óvissu sem fyrirtækið stendur frammi fyrir í hverri fjárfestingu.
 • Stöðugt leitast við að hámarka hagnað fyrirtækisins.
 • Ná fullnægjandi stjórnun á þeim arði sem stofnunin hefur náð.

Eins og sjá má getur fjármálastjórnun innan fyrirtækis stefnt að eins mörgum markmiðum og það hefur aðgerðir innan.