Fjárhagsleg skuldbinding

Fjárskuldbinding er umsemjanlegt skuldabréf sem fyrirtæki og stjórnvöld setja í umferð sem tæki til að fjármagna sig með því að laða að nýja fjárfesta. Þeir eru venjulega frábrugðnir skuldabréfinu með því að einblína á langtíma tímabil, þó það sé oft kallað beint (langtíma) skuldabréf.

Fjárhagsleg skuldbinding

Skuldbinding tryggir framtíðarinnheimtu fjárhæðar sem tengist endurgreiðslunni á tilteknum tíma ásamt áður umsömdum vöxtum sem ráðast af því tímabili sem um ræðir. Með öðrum orðum, það er fjármögnunartæki sem er nokkuð svipað skuldabréfinu.

Skuldbindingar eru sagðar vera framseljanleg verðbréf vegna þess að þær eru settar inn á skipulegan og samkeppnishæfan markað. Þetta gerir ráð fyrir að það sé dreifing (þ.e. kaup og sala) á þessari tegund fjármálaafurða.

Eins og fram hefur komið, þó að skuldbindingin tengist yfirleitt frekar einkageiranum, þá er einnig til hið opinbera með skuldabréfum útgefin af löndum sem fyrirmynd opinberrar fjármögnunar.

Í báðum tilfellum væri talað um sérstaklega gagnlegt fjármögnunartæki þegar kemur að því að afla meiri fjármögnunar og þróa atvinnustarfsemi.

Einkenni skyldu

Það eru nokkrir eiginleikar sem skilgreina þessa tegund fjármálaafurða:

  • Þau þykja liprari og hagkvæmari fjármögnunarlíkan en hefðbundið lán lánastofnana.
  • Þegar um félög er að ræða og ólíkt hlutabréfum, gera þau ekki ráð fyrir afhendingu hluta félagsins eða hluta af yfirráðum þess.
  • Þeir hafa, eins og aðrar tegundir titla, þætti eins og gildisdagsetningu, upphæð, tilheyrandi vexti og fyrningardag. Öll þau eru sett fram í skjali eða titli sem er fullgilt og opinberlega stjórnað.
  • Algengasta skuldbindingarkosturinn er langtímatrygging með föstum tekjum.

Skylda hvað varðar arðsemi

Þeir eru oft tengdir háum tekjum og háum vöxtum, sem gerir þessar tegundir af vörum mjög aðlaðandi. Nauðsynlegt er að gefa til kynna að þegar það er meiri hagnaðarmunur er meiri áhætta tengd.

Frá sjónarhóli fjárfesta bera þessi verðbréf hærri ávöxtun en önnur miðað við hærri vexti sem þau eru pöruð á.

Það að fjárfestir hafi skuldbindingu fyrirtækis eða skulda í tilteknu landi tryggir að hann hafi skuldbindingu um að skila viðkomandi upphæð á tilteknu tímabili, bara á þeim vöxtum sem myndast (þekkt sem afsláttarmiðar).

Þessi skuldabréf fyrirtækja hafa einnig frest til fullrar endurgreiðslu, þekktur sem fyrningardagur.

Mismunur á skuldbindingu og skuldabréfi

Samkvæmt skilgreiningu eru þau venjulega auðkennd sem samheiti hugtök. Þetta gerist þar sem í engilsaxneska heiminum er hugtakið skuldabréf alhæft.

Í hagfræði er litið svo á að til skuldabréfa teljist fjármálavörur með styttri binditíma en fimm ár en skuldbindingum er beint til lengri tíma.