Félagsleg markmið fyrirtækis

Félagsleg markmið fyrirtækis eru þeir tilgangir sem fyrirtæki ná með tilliti til samfélagsins sem það býr við.

Félagsleg markmið fyrirtækis

Meðal þeirra markmiða sem fyrirtæki verður að stefna að, mætti ​​segja að félagsleg markmið hafi náð góðum árangri meðal þeirra. Í þessum skilningi eykst vitund fyrirtækja um að samsvara samfélaginu, þannig að það framlag sem samfélagið hefur lagt til þess sé bætt.

Af þessum sökum gerir tilkoma nýrrar aðferðafræði eins og samfélagsábyrgð fyrirtækja, auk ófjárhagslegrar skýrslugerðar, meðal annarra tækja, kleift að meta þau félagslegu markmið sem sífellt fleiri fyrirtæki sækjast eftir.

Þannig eru fyrirtæki að reyna ekki aðeins að stunda ákveðna atvinnustarfsemi og fullnægja þörfum, heldur einnig að framkvæma félagslegar aðgerðir sem hafa ekki hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi. Með öðrum orðum, aðgerðir sem stuðlað er að af fyrirtækjum og hafa jákvæð áhrif á samfélagið.

Í gegnum ófjárhagsskýrsluna felur hún í sér þá óefnislegu hluti, eða það sem er þekkt sem „félagslegt fótspor“, sem eru innan félagslegra markmiða fyrirtækis.

Slíkt er mikilvægi þess að Evróputilskipunin hefur sett reglur um skyldu til að leggja fram ófjárhagslega skýrslu ásamt fjárhagslegri skýrslu sem safnar öllum þessum félagslegu markmiðum sem tiltekið fyrirtæki framkvæmir.

Félagsleg markmið fyrirtækis

Þannig, meðal félagslegra markmiða fyrirtækis, getum við bent á óteljandi aðgerðir. Allt frá framlagi til framlags í fríðu, allt er þetta félagslegt markmið.

Það er að segja allar aðgerðir sem framkvæmdar eru af fyrirtækinu hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Af þessum sökum reyna fyrirtæki að þróa tengsl hlutabréfa sem stuðla að félagslegu orðspori. Félagslegt orðspor sem miðar að því að bæta ímynd nefnds fyrirtækis.

Þannig eru helstu félagsleg markmið fyrirtækis:

  • Tryggja framtíðarsjálfbærni plánetunnar og umhverfisins : Þetta er eitt af helstu félagslegu markmiðum fyrirtækis. Án plánetu er ekkert fyrirtæki. Markmiðið er að öll fyrirtæki haldi áfram með það að markmiði að tryggja framtíðarnýtingu starfsemi þeirra í hagstæðu umhverfi fyrir hana.
  • Búðu til auð á áhrifaríkan og skilvirkan hátt: Fyrirtæki hafa það hlutverk að búa til auð, auk þess að gera það á áhrifaríkan hátt. Það er að búa til auð með því að nota sem minnst fjármagn.
  • Farið eftir settum reglum : Annað af markmiðum fyrirtækjanna er skuldbindingin við reglurnar og þær skuldbindingar sem áunnin eru. Þess vegna verða fyrirtæki að tryggja að farið sé að þessum reglum á réttan hátt.
  • Siðferði og ábyrgð með viðskiptavinum : Viðskiptavinir eru ein af stoðum fyrirtækis. Án viðskiptavina væri jafnvel stærsta fyrirtæki í heimi rekið úr viðskiptum. Af þessum sökum er eitt af samfélagslegum markmiðum fyrirtækja að sjá um viðskiptavininn. Að auki að sjá um það á sama tíma og boðið er upp á siðferðilega og ábyrga stjórnun. Alltaf lagað að þínum óskum og ekki hagnaði og efnahagslegum ávinningi.
  • Gagnsæi í stjórnun og baráttu gegn spillingu : Meðal helstu samfélagslegra markmiða fyrirtækis hefur gagnsæi áberandi sess. Í þessum skilningi er gagnsæi í stjórnun fyrirtækja lykilatriði fyrir rétta stjórnun, sem og félagslega stjórnun. Minna gagnsæi í stjórnun tengist yfirleitt svikum og skattsvikum. Sem og aðgerðir sem eru ekki tengdar siðferði og samfélagsábyrgð fyrirtækja.
  • Að bera virðingu fyrir launþegum, sem og réttindum þeirra og mannsæmandi vinnuskilyrðum : Annað stórt félagslegt markmið fyrirtækja er að bjóða starfsmönnum sínum mannsæmandi vinnuaðstæður. Þannig að fyrirtæki verða ekki aðeins að koma vel fram við starfsmenn heldur einnig að fara eftir reglugerðum um réttindi starfsmanna.
  • Bjóða neytendum virðisauka og taka þá þátt í stefnu fyrirtækisins : Annað meginmarkmið fyrirtækis er að bjóða viðskiptavinum okkar virðisauka. Þannig réttlætir það verð sem boðið er upp á. Þannig ræður siðferði í viðskiptum þar sem verkefni starfsmanna fyrirtækisins hljóti að vera til fyrirmyndar hvað þetta varðar.
  • Stöðugar umbætur á þeim stöðum þar sem fyrirtækið er stofnað : Stórt markmið fyrirtækisins verður að vera stöðugt að bæta samfélagið. Fyrirtæki verður því að einbeita sér að kynningu og endurbótum á þeim samfélögum sem góð eða þjónusta þess beinist að. Þökk sé stöðugum umbótum verður árangur fyrirtækisins endurgoldinn á sama tíma og félagsleg umbót á sér stað.

Þessi félagslegu markmið, sem og önnur sem við gætum bætt við, bæta við það sem fyrirtæki kalla orðspor vörumerkis. Þetta er eitt af meginmarkmiðunum og, í ljósi mikilvægis þess, förum við sérstaklega með það. Þess vegna, í gegnum markmiðin sem sett eru hér fram, reyna fyrirtæki að byggja upp orðspor vörumerkis. Orðspor sem stuðlar að vitund samfélagsins um mikilvægi þess að velja sjálfbær og félagsleg fyrirtæki.