Euratom

Euratom er evrópsk opinber stofnun sem sér um að samræma rannsóknaráætlanir um kjarnorku.

Euratom

Með því að einbeita sér sérstaklega að kjarnorku, leggur Euratom upp mismunandi aðferðir við orkunýtingu og rannsóknir á orkugjöfum af þessu tagi.

Þessi evrópska stofnun miðar að stjórnun og lagalegum stuðningi við orkuaðgerðir í Evrópu. Hins vegar hefur það frá upphafi verið beint sérstaklega að sviði óendurnýjanlegrar orku.

Að því er varðar meginlandsþýðingu var Euratom ein merkilegasta framfarir sem átt hafa sér stað frá Rómarsáttmálanum.

Í þessum skilningi mætti ​​greina stofnun CECA sem skýrt fordæmi.

Uppruni, saga og mikilvægi Euratom

Þó að það sé ekki háð Evrópusambandinu beint, hefur það sömu meðlimi og er stjórnað af sömu stofnunum og ESB.

Kjarnorkubandalag Evrópu, sem var stofnað með setningu sáttmála árið 1957, lagði sitt af mörkum til að efla samskipti milli mismunandi evrópskra svæða.

Samhliða stofnun annarra svipaðra og samtíma fjölþjóðlegra samtaka, táknaði tilurð Euratom samheldni kjarnorkuáætlana í löndum gömlu álfunnar.

Samhliða framsækinni samþjöppun Evrópusambandsins kæfði það stofnanalega þann félagspólitíska óstöðugleika sem var í miðju kalda stríðinu.

Stofnanaábyrgð Euratom

Helstu einkenni þessarar stofnunar fara í gegnum eftirfarandi atriði til að draga fram:

  • Kjarnorkustjórnun bandalagsins : Ásamt framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðinni sér hún um slíka þróun og orkuvöktun.
  • Sérstök dagskrárgerð og evrópsk samheldni : Í framhaldi af fyrri lið hefur þessi stofnun umsjón með eftirliti með úrgangi frá kjarnorkuframleiðslu, sem og nauðsynlegum öryggisþáttum í þessum iðnaði.
  • Uppbygging og sérstakur lagarammi : Sérhver aðgerð á vegum Euratom hefur lagalegan stuðning frá lagasviði Bandalagsins.

Allt leiddi þetta allt frá fæðingu þess til stofnunar og endurbóta á sameiginlegum markaði með mjög áberandi sérhæfingu í kjarnorku.

Þetta leiddi til þess að þróa þurfti viðskipti með kjarnorkuíhluti milli aðildarríkja. Næsta skref væri sameiginlegar rannsóknir fyrir þróun umrædds orkuiðnaðar.

Vinnubrautir Euratom

Eftir stofnun þess og fram á þennan dag hefur Euratom fest sig í sessi sem aðalábyrgðarmaður orkumála í Evrópu.

Af þessum sökum var kynning á kjarnorkuiðnaðinum sem leiddi af lokum síðari heimsstyrjaldarinnar og í hagvaxtarferli ein af grunninum sem reist var frá upphafi.

Þannig fer almenn virkni Euratom í gegnum tvær meginleiðir:

  • Heimildavinna og rannsóknargrein : Á sviðum eins og kjarnorku (öflun orku bæði með klofningu og samruna) og framleiðsluábyrgð á af völdum geislavirkni.
  • Samræmd stofnanaaðgerðir : Þessi stofnun vinnur með öðrum ríkisstofnunum á evrópskum vettvangi í sameiginlegum íhlutunarlíkönum. Þetta, með sameiginlegum áætlunum með Evrópusambandinu.