CAPEX

Capex (fjárfestingarkostnaður), á spænsku fjármagnsútgjöld, er fjárfesting í fjármagni eða fastafjármunum sem fyrirtæki gerir annað hvort til að eignast, viðhalda eða bæta fastafjármuni sína.

CAPEX

Það er útskýrt sem fjárfestingin sem nauðsynleg er til að viðhalda eða stækka hlutafjáreignir (verksmiðjur, vélar, farartæki osfrv.). Það er mjög mikilvægt innan starfsemi fyrirtækis og framtíðarþróun þess.

Við vitum að framtíð fyrirtækis, vöxtur þess og sjóðstreymi sem það myndar mun ráðast af fjárfestingum sem gerðar eru. Þess vegna er Capex mjög viðeigandi þáttur í viðskiptum fyrirtækis. Að auki veitir það okkur upplýsingar um hvort fyrirtækið sé að fjárfesta til að halda áfram að vaxa eða einfaldlega til að viðhalda sjálfu sér.

Að sundurgreina Capex

Fjárfestingu félagsins í varanlegum rekstrarfjármunum má flokka í tvennt, varðandi markmið þeirrar fjárfestingar:

  • Viðhaldsfjárhæð : Það er þekkt sem endurnýjunarfjárfesting. Það er fjárfesting sem nauðsynleg er til að standa straum af virðisrýrnunarkostnaði varanlegra rekstrarfjármuna. Þannig að það mætti ​​skilja það sem nauðsynlega fjárfestingu fyrirtækisins til að viðhalda sama núverandi sölustigi.
  • Expansion Capex : Það er fjárfesting sem nauðsynleg er í fastafjármunum til að auka núverandi sölustig. Það er það sem fyrirtækið fjárfestir til að eignast nýja fastafjármuni og / eða bæta núverandi.

Því mun heildarfjárfesting félagsins í Capex vera summan af fyrri tveimur. Með því mun fyrirtæki framkvæma stækkunarstefnu þegar heildarstig Capex er hærra en afskriftarkostnaður. Þetta þýðir að þú fjárfestir ekki aðeins til að bæta við eignir heldur einnig til að auka eða bæta þær.

Að finna Capex í reikningsskilum

Fjárfestingar fyrirtækja í Capex má finna beint í sjóðstreymisyfirliti. Nánar tiltekið í sjóðstreymi fjárfestingarstarfsemi. Hins vegar er mjög einföld formúla til að geta reiknað hana út með því að nota eingöngu rekstrarreikning og efnahagsreikning.

Eins og fyrr segir mun heildarkostnaðurinn vera summan af viðhaldi og stækkun. Að auki höfum við samræmt viðhaldskostnaði við afskriftakostnað félagsins. Þess vegna byrjar formúlan til að reikna út Capex frá þessari summa. Stærðfræðilega er útreikningur hennar sem hér segir:

Verðmæti = Nettó eignir, rekstrarfjármunir (ár t) – Nettó rekstrarfjármunir (ár t-1) + Afskriftir (ár t)

Með öðrum orðum, til að reikna út Capex fylgjum við eftirfarandi skrefum:

  1. Við tökum efnahagsreikning félagsins fyrir yfirstandandi ár og skoðum gögn um hreina eign.
  2. Við drögum frá veltufjármuni hreinu eignir frá stöðu fyrra árs.
  3. Við niðurstöðuna bætum við afskriftarkostnað þessa árs sem er að finna í rekstrarreikningi.

CAPEX dæmi

Segjum sem svo að fyrirtæki sem hefur birt efnahagsreikning sinn fyrir fyrra og yfirstandandi ár og núverandi rekstrarreikning. Og með þessu viljum við sjá fjárfestingu í Capex á þessu ári.

Yfirlitsefnahagsreikningur (tölur í þúsundum €)
Virkur Ár 0 Ár 1 óvirkur Ár 0 Ár 1
Kassi 5 8 Skammtíma Fra Skuld 150 200
Hlutabréf 150 100 Veitendur 200 76
Viðskiptavinir 300 500 Endurgjald bíður greiðslu 75 23
Framsókn til starfsfólks fimmtíu 65 Kröfuhafar (án skatta) 32 58
Aðrar veltufjármunir fimmtíu 2 Aðrar skuldir starfandi umr 25 tuttugu
Heildarveltufjármunir 555 675 Samtals skammtímaskuldir 482 377
Fjárhagslegir fastafjármunir 325 0 Önnur langtímaábyrgð fimmtán 36
Hreinar fastafjármunir 550 800 Langtímafjárskuldir 225 69
Aðrir fastafjármunir 42 107 Heildar langtímaskuldir 240 105
Heildarveltufjármunir 917 907
Hlutabréfasjóðir 750 1.100
HEILDAREIGNIR 1.472 1.582 HEILDARSKYLDIR 1.472 1.582

Að vera rekstrarreikningur:

Yfirlit rekstrarreiknings
þúsundir € Ár 1
Sala 2.000
Sölukostnaður (600)
Heildarframlegð 1.400
Persónuleg útgjöld (250)
Almenn útgjöld (fimmtíu)
Önnur útgjöld (fimmtán)
EBITDA 1.085
Afskriftir (65)
EBIT 1.020
Fjármagnstekjur 35
Fjármagnsgjöld (55)
Fjárhagsleg afkoma (tuttugu)
Rdo fyrir skatt 1.000
Skattar (300)
Hagnaður 700

Samkvæmt formúlunni sem lýst er hér að ofan og með hjálp reikningsskila félagsins sem fylgir í dæminu verður niðurstaða fjárfestingarinnar í Capex:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Eins og við sjáum í þessu tilviki framkvæmir fyrirtækið stækkunarstefnu, þar sem Capex> Afskriftir.