Vertikális és horizontális kommunikáció

A vertikális kommunikáció az üzleti kontextuson belül a magasabb pozíciók és a beosztott alkalmazottak között valósul meg. Előfordulhat emelkedő vagy csökkenő módon. Másrészt a horizontális kommunikáció az, ami hasonló hierarchikus szintű dolgozók között zajlik. Lehetnek ugyanarról a részlegről vagy egy másik részlegről, de ugyanazt a pozíciót töltik be a vállalat szervezeti ábráján belül .

Vertikális és horizontális kommunikáció

A kommunikáció elengedhetetlen egy cégen belül. Különféle kommunikációs típusok léteznek, beleértve a vertikális és horizontális kommunikációt. Mindkettő nagyon hasznos a hatékony kommunikáció kialakításához az üzleti környezetben.

A vertikális kommunikáció az, amely egy vállalat magasabb és alacsonyabb pozíciói között nyilvánul meg. Kezdheti a legfelső pozícióktól a legalacsonyabb részlegeket elfoglaló dolgozókig, vagy fordítva.

A horizontális kommunikáció az olyan alkalmazottak között zajlik, akik hasonló pozíciót töltenek be. Ha egy pillantást vetünk a cég szervezeti ábrájára. Ellenőrizni fogjuk, hogy a horizontális kommunikáció nyilvánvaló az egyenlő jelentőségű pozíciót betöltő munkavállalók körében, még akkor is, ha különböző osztályokon dolgoznak.

Melyek a legszembetűnőbb különbségek a vertikális és horizontális kommunikáció között?

Ezek a fő különbségek a függőleges és a horizontális kommunikáció között:

  • A vertikális kommunikációt a vállalat felsővezetői és beosztott alkalmazottai használják kommunikációra. Az üzenet haladhat fentről lefelé vagy fordítva.
  • A vertikális kommunikáció lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb beosztású alkalmazottak megszólaljanak, elmondják javaslataikat, véleményüket, és együttműködjenek a problémák megoldásában.
  • A horizontális kommunikáció jó koordinációt tesz lehetővé a vállalat szervezeti diagramját elfoglaló, hasonló rangú osztályok között. Ha egy nagy cégről van szó, ez nagyon hasznos a csoportok megerősítésére.
  • A vertikális kommunikáció során a vezető beosztások a legalacsonyabb pozíciót betöltő munkavállalók felé közvetíthetik az értékeket, a vállalati politikát és a vonatkozó feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlásokat.
  • A horizontális kommunikációban nincs annyi torzítás vagy hiba az üzenetben. Az azonos beosztással a vállalaton belül természetesebb, esetenként informális kommunikációt eredményez, hiszen a küldő és a fogadó beosztása azonos.
  • A vertikális kommunikáció során a dolgozók integráltnak érzik magukat, és meghallgatják őket. Ez segíthet a munkakörnyezet sokkal pozitívabbá tételében.
  • A horizontális kommunikációban nagyobb a dinamizmus, a kommunikáció közvetlenebb, és ez nagyobb együttműködést generál a dolgozók között.

Példák vertikális és horizontális kommunikációra

Egy vállalat felsővezetői úgy döntöttek, hogy tájékoztatják dolgozóikat a vállalat értékeinek és céljainak fontosságáról. Ennek lényegét, az elvégzendő feladatokat és azok hatékony végrehajtásának módját kívánják világossá tenni.

Ebben az esetben vertikális lefelé irányuló kommunikációra kerülne sor, mivel a felsővezetők egy része tisztázni kíván néhány lényeges információt a feladatok, illetve magának a társaságnak a politikája szempontjából.

Most tegyünk fel egy másik példát. Ezúttal egy vegán kozmetikai termékeket gyártó cégről van szó, amelyben az üzleti szervezeti diagramon belül két részleg is azonos pozíciót foglal el. Hatékonyan koordinálniuk kell egymással egy új termékcsalád elindítását.

Ebben az esetben a folyamatban lévő kommunikáció horizontális lenne.

Az üzleti kommunikáció megfelelő fejlesztése érdekében célszerű lenne mindkét típusú kommunikációt a gyakorlatba átültetni.