Vegyes ügyintézés

A vegyes közigazgatás az állami és magántőke kezeléséért is felelős. Ez magában foglalja mindazokat a szervezeteket, amelyek az állami és a magánszektor joghatósága alá tartoznak.

Vegyes ügyintézés

A vegyes menedzsment egy általánosan használt vezetési stílus. Ez abból áll, hogy a köz- és a magánszektor között többoldalú módon koordinálnak és irányítanak bizonyos, a társadalom számára előnyösnek tartott tevékenységeket. Ezeket az intézkedéseket főként olyan szociálpolitikákban hajtják végre, amelyek a lakosság szükségleteinek kielégítésére és az adott gazdaság által elszenvedett piaci hiányosságok kijavítására törekszenek.

A vegyes közigazgatás fő célja a közérdek garantálása a magángazdálkodás hatékonyságának és eredményességének kihasználásával. Ez a fajta ügyintézés helyi és nemzetközi szinten egyaránt megvalósítható.

A közszféra szerepe a vegyes közigazgatásban

A közszféra egyes szektorokban vegyes adminisztrációs formával lép fel, mivel lehetővé teszi bizonyos piaci kudarcok korrigálását, amelyek a társadalom életminőségének romlását okozzák. Ezáltal az állam megfelelni fog az általa tervezett fejlesztési tervek végrehajtásának és a társadalmi előrelépésnek.

Ezen túlmenően a közszférának lehetősége nyílik arra, hogy nagyobb számú árut és szolgáltatást kínáljon a lakosságnak. Ez azért van így, mert nem köteles rendelkezni a termeléséhez szükséges infrastruktúrával.

Végül, az ilyen típusú fellépések ösztönzik a magánkezdeményezést, és megerősítik egy adott földrajzi terület üzleti szövetét, ami nagyon pozitív hatással van a társadalomra.

A magánszektor szerepe a vegyes közigazgatásban

A vegyes ügyintézésnek vannak bizonyos sajátosságai, amelyek a magánszektor szempontjából érdekessé teszik. Ez a mód nagy mennyiségű ügyfeleket biztosít, mivel az állam az előállított árukat és szolgáltatásokat kínálja polgárainak, lehetővé téve a vállalat bevételének növekedését.

Másrészt a közigazgatással való együttműködés lehetővé teszi a szervezet számára, hogy kihasználja az állam bizonyos méretgazdaságossági előnyeit. A fentieknek megfelelően bizonyos díjak és adók tekintetében is megszerezhet bizonyos kiváltságokat, amelyekkel egy magáncégnél szembe kell nézni.

Végül egy ilyen típusú kezdeményezés lehetővé teszi a befektetés kockázatának csökkentését. Gyakori, hogy a tőke egy része az államtól származik, vagy akár garanciát is vállal rá.

A vegyes ügyintézés jellemzői

Az ilyen típusú adminisztráció számos jellemzője közül célszerű kiemelni a következőket:

  • A megvalósított kezdeményezések a társadalom javát szolgálják.
  • Csökkenti azokat a belépési korlátokat, amelyeket egy személynek vagy egy vállalatnak egy bizonyos ágazatban előállítania kell.
  • Lehetővé teszi, hogy az állam a közigazgatáshoz képest rövidebb időn belül árukat és szolgáltatásokat tegyen elérhetővé polgárai számára.
  • A társaság tulajdonjoga részben állami és magántulajdonban lesz.