vállalatirányítás

A vállalatirányítás olyan szabályok, rendszerek, folyamatok és gyakorlatok összessége, amelyeket egy vállalat működésének ellenőrzésére és irányítására alkalmaznak.

vállalatirányítás

Először is a vállalatirányításban egy sor szabályozást meg kell alkotni. Ezek a szabályzatok elsősorban a társaság felső vezetése, igazgatósága és részvényesei között létrejövő kapcsolatokat adják meg. Emellett szabályozzák a vállalat és a szervezet működését támogató érdekképviseletek közötti kapcsolatokat.

A legfontosabb, hogy a vállalatirányítási szabványok elősegítik a vállalat etikai pozíciójának megerősítését és a legjobb vállalati gyakorlatok alkalmazását.

A vállalatirányítás szerkezete

A vállalatirányítás szerkezete vállalatonként eltérő lehet, általában a következőképpen épül fel:

befektetők közgyűlése

A közgyűlés mindenekelőtt olyan személyekből vagy szervezetekből áll, amelyek tőkéjét a társaságba fektették be. Emiatt elemzik és értékelik a vállalat befektetéseinek megtérülését és kockázatait.

Vagyis a közgyűlés a legmagasabb testület a befektetések ellenőrzésében és döntéseiben. Mivel fő célja a részvényesek érdekeinek védelme.

Igazgatóság vagy Igazgatóság

Az igazgatóság a maga részéről a társaság tulajdonosaiból, befektetőiből és külső igazgatóiból áll. Fő funkciója a követendő stratégiák meghatározása. Ezen túlmenően felügyeli a szervezet irányító csoportjának intézkedéseit a javasolt célok elérése érdekében.

Megjegyzendő, hogy a célok elérése érdekében javasolt bizottságokra támaszkodni. Mint egy pénzügyi bizottság, egy értékelő és javadalmazási bizottság, egy audit bizottság és egy stratégiai tervezési bizottság. Az audit bizottságnak rendelkeznie kell egy belső és egy külső ellenőrrel.

Az igazgatóságnak mindenekelőtt éves beszámolót kell benyújtania a közgyűlés elé, amelyben részleteznie kell a társaság bizottságai vagy közreműködő szervei által végzett munkát.

Általános vezetés vagy felső vezetés

Hasonlóképpen az általános vezetés az adminisztratív feladatok ellátásáért és a társaság belső kontrollrendszerének megfelelő alkalmazásáért felel. Egy vezetői csoportból áll, vagyis olyan emberekből, akik a vállalaton belül a legmagasabb pozíciókat töltik be. Lehetnek olyan pozíciók, mint elnök és alelnök, menedzser és vezető asszisztens, igazgatók és igazgatóhelyettesek.

Végső soron ezek azok, akik a teljes vállalat vagy az azt alkotó részlegek vagy alosztályok általános irányításáért felelősek. Emiatt meg kell határozniuk a szervezet céljait, elő kell segíteniük a hatékony kommunikációt, motiválniuk kell a dolgozókat és elő kell mozdítaniuk az üzleti kultúrát.

Vállalatirányítási struktúra
vállalatirányítás
szerkezet

Melyek egy vállalat érintettjei

Az ügyfelek, beszállítók, hitelezők és bármely más csoport, amely segíti a vállalat hatékony teljesítményét, általában érdekcsoportnak számít egy vállalat számára.

Ezen csoportok támogatása ugyanis elengedhetetlen a vállalat hosszú távú fenntarthatóságának eléréséhez. A vállalatirányítás szabályozza ezeket a kapcsolatokat a társaság és az érintettek között, így megfelelő haszon érhető el mind a társaság, mind az érintettek számára.

A vállalatirányítás alapelvei

A vállalatirányítás alapelvei a következők:

1. Felelősség

Nyilvánvaló, hogy a vállalatirányítás lehetővé teszi az összes részvényes világos azonosítását és az általuk vállalt felelősségek azonosítását. Amitől az egész üzleti struktúra általában nagyobb felelősséggel működik.

2. Függetlenség

Ezen túlmenően a vállalatirányítás biztosítja, hogy a szervezet egyes tagjai által hozott döntéseket és intézkedéseket pártatlanul, objektíven és az igazgatóság bármely tagjának véleményétől vagy ítéletétől teljesen függetlenül hajtsák végre. A korrupciós folyamatok nem befolyásolják azt, ami cselekvéseket és döntéseket hoz.

3. Átláthatóság

Általánosságban elmondható, hogy a vállalatirányítás működése megköveteli, hogy tagjai jelentéseiket időben, pontos, a társaság valós helyzetét tükröző adatokkal készítsék el és nyújtsák be. Mindenekelőtt a pénzügyi információkról van szó, mivel a vezetők felelősek azért, hogy tájékoztassák a részvényeseket arról, hogyan használják fel a vállalat erőforrásait és honnan szerzik be azokat.

4. Egyenlőség

Ésszerű megérteni, hogy a vállalatirányítás ösztönzi és előmozdítja a társaságon belül tőkéjüket kockáztató minden részvényes egyenlő jogait. Ezek a jogok azzal a ténnyel járnak, hogy minden részvényest tájékoztatni kell arról, hogy mi történik a társaság mindennapjaiban.

Vállalatirányítási alapelvek
vállalatirányítás
kezdet

Milyen előnyök származnak a vállalatirányítás alkalmazásából?

A jó vállalatirányítási gyakorlatok alkalmazásából származó előnyök a következők:

  • Elősegíti a befektetők vagy részvényesek közötti bizalmat : mert csökken annak a kockázata, hogy az adminisztrátorok vagy többségi partnerek helytelenül járnak el. Mind a hétköznapi, mind a rendkívüli helyzetekben a vállalat teljesítményében.
  • Valamennyi befektető kapcsolata javult : Mivel vannak olyan információk, amelyek időszerűek és elegendőek a vállalat helyzetének megismeréséhez.
  • Erősíti a döntéshozatali folyamatot és a vállalat ellenőrzését : Ez termelékenyebbé és versenyképesebbé teszi a vállalatot.

Végezetül elmondható, hogy a vállalatirányítás alkalmazásából minden vállalat profitálhat, mert az segíti a vállalat jobb működését, agilisabb és megfelelőbb döntéshozatalt. Ezenkívül lehetővé teszi az adminisztrációs folyamatok hatékonyabb végrehajtását.