Történelmi materializmus

Történelmi materializmus

Történelmi materializmus

A történelmi materializmus a materialista történelemfelfogás. Ezt a kifejezést Georgy Plehanov, egy marxista alkotta meg, aki a Marx által azonosított fogalmi keretre utalt, és Engellel együtt tanulmányozta az emberi történelem megértését.

A történeti materializmus tehát arra a doktrínára utal, hogy Marx és Engels szerint a társadalom szellemében bekövetkezett változások, figyelembe véve, hogy azok a felépítményben fejeződtek ki, a termelés gazdasági viszonyaiból származnak. És nem fordítva, ahogy más tanok védik.

Ezért a történelmi materializmus azokat a történelmi-kulturális változásokat próbálja érzékeltetni, amelyek az élet anyagi feltételei és maga az osztályharc Marx által meghatározott körülményei miatt következnek be. Mindez ellentétben Hegel hitével, melyben a történelem egymásutánját a szellem meghatározottságán alapszik.

Bár a koncepciót Plehanov alkotta meg, alapjait Marx és Engels megközelítései teremtik meg.

A történelmi materializmus jellemzői

A bemutatott főbb jellemzők közül a következőket kell kiemelni:

 • Úgy gondolja, hogy mindent, ami egy társadalomra utal, annak termelési modellje határozza meg.
 • Megállapítja, hogy a társadalmi-gazdasági változások nem egyéni elhatározáson múlnak.
 • A gazdaságot a társadalomtörténet alapjaként mutatja be.
 • A történelmi átalakulások a termelőerők következményei.

A történelmi materializmus és elemei

Ez a materializmus tanulmányozása során két alapvető elemet vesz figyelembe:

 1. A szerkezet : termelőerők, termelési viszonyok és módok.
 2. A felépítmény : A társadalmi szellemet kifejező intézmények és szabályozások.

Marx ebből a két elemből és kölcsönhatásukból a történelmi és társadalmi átalakulást vette figyelembe.

Történelmi materializmus és társadalmi átalakulások

Marx és Engels megteremtette ennek a tannak az alapjait. Ebben az értelemben igazolta Marx azokat a történelmi-kulturális változásokat, amelyek a történelemben az élet anyagi feltételei és az osztályharc miatt következnek be.

Ezért ezek az átalakulások két alapvető tényező miatt következtek be:

 • Osztályharc.
 • Termelési módok.

Ily módon a történelem kronológiáját Marx szerint a társadalom gazdasági tevékenysége határozza meg.

Történelmi materializmus és kapitalizmus

A Marx által meghatározott történelmi materializmus számára a kapitalizmus egy politikai-gazdasági szerveződési rendszer, amelynek nagy hibái vannak. Ez azért van így, mert nem a társadalom és a történelem természetes evolúciójának engedelmeskednek, hanem inkább egy történelmi-társadalmi konstrukciónak.

Ez okozta, hogy az ilyen szervezeti rendszerek a szerző szerint megkérdőjelezhetőek, illetve becsatornázhatók más, érvényesebb modellekbe. Ahogy a kommunizmus esetében is.

Marx ehhez az osztálytudatot, valamint a termelési eszközök irányítását alapkövetelményként határozta meg. Csak így lehetett megkérdőjelezni a kialakult rendet és küzdeni vele.

A dialektikus materializmus és a történelmi materializmus megosztottsága

A történelmi materializmus és a dialektikus materializmus olyan megosztottságot hoz létre, amelyet a fő gondolkodók által kialakított felosztással való folyamatos szembenállás miatt nem sikerült megállapítani.

Így Sztálin a dialektikus materializmust a dialektikus törvények természetre való alkalmazásaként, a történelmi materializmust pedig ugyanezen törvények történelemre és társadalomra való kiterjesztésének tekintette.

Más szerzők, mint például Leon Trockij, a Vörös Hadsereg alapítója, azt állítják, hogy ez a Sztálin-nézet tévedés. Ebben az értelemben Trockij úgy véli, hogy a dialektikus materializmus magában foglalja többek között a történelmi materializmust is. Ily módon, figyelembe véve, hogy a két materializmus között ne legyen azonosság.

Dialektikus materializmus

 • Termelési kapacitás
 • Történelmi csererendszerek Mexikóban
 • A liberalizmus rövid története