Pénzügyi ügyintézés

A pénzügyi menedzsment az a tudományág, amely a vállalat pénzügyi erőforrásainak kezelésével foglalkozik, figyelemmel a jövedelmezőségre és a likviditásra.

Pénzügyi ügyintézés

A pénzügyi irányítás valójában igen széles tevékenységi körrel rendelkezik a vállalaton belül. Így ő irányítja a vállalat kulcsfontosságú mozgásait. Felelős a társasághoz tartozó pénzügyi források szervezéséért, tervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért.

Így ez érinti az összes befektetési döntést, finanszírozást, valamint az osztalékfizetéssel kapcsolatos döntéseket. Ezért kiderül, hogy a pénzügyi menedzsment szerepe a vállalaton belül alapvető. Bármely üzleti szervezet tartóssága attól függ.

A fentiek nagyon érthetőek, hiszen a pénzforrás minden cégen belül kulcsfontosságú forrás. Röviden, ne feledjük, hogy a pénzügy és a pénzügyi adminisztráció közös funkciókat és célokat szolgálnak. És hogy a pénzgazdálkodás elemei a pénzügy ágához tartoznak.

A pénzgazdálkodás eredete

A pénzügyi igazgatás eredete vagy születése alapvetően az úgynevezett ipari forradalomból származik. Ennek a történelmi eseménynek a megjelenésével a vállalatoknak alapvetően szükségük volt megfelelő csapatra. Vagyis egy bizonyos részleggel, amely meghatározott kritériumok szerint kezeli a vállalat pénzügyi erőforrásait, hogy garantálja a nagyobb jövedelmezőséget.

A pénzgazdálkodás funkciói

A pénzügyi adminisztráció feladatai:

 • Irányítani és döntéseket hozni a gazdálkodó szervezet által végzendő valamennyi befektetési tevékenységgel kapcsolatban.
 • Keressen, szerezzen, értékeljen, döntsön és tartson be minden olyan szempontot, amely a vállalat finanszírozási forrását érinti.
 • Kezelje és döntéseket hozzon a társaság által megszerzett osztalék kezelésével kapcsolatban.
 • Ellátni a gazdálkodó szervezet adóterheinek kezelését.
 • Érje el a vállalat hasznának vagy profitjának maximalizálását a kockázatoknak megfelelően.
 • A szervezet tevékenységének minden aspektusának költségvetés-tervezése és előrejelzése.

Ezért a pénzügyi ügyintéző feladatai a pénzügyi ügyintéző feladatkörében igen szélesek és összetettek a vállalaton belül. Mivel ennek alaposan meg kell vizsgálnia a szervezetén belüli összes tevékenység minden pénzügyi mozgását.

A pénzgazdálkodás céljai

A pénzügyi gazdálkodás céljai a maga részéről az alábbiakban kerülnek ismertetésre:

 • El kell érni a vállalat erőforrásainak megfelelő karbantartását, hogy a tevékenységi körében megfelelően működhessen.
 • Folyamatosan racionalizálja az összes megszerzett erőforrás felhasználását.
 • Optimálisan kezelje azokat a kockázatokat és bizonytalanságokat, amelyekkel a vállalat szembesül az egyes befektetések során.
 • Folyamatosan törekedjen a vállalat profitjának maximalizálására.
 • A szervezet által elért osztalék kielégítő kezelésének elérése.

Amint látható, a pénzügyi menedzsment egy vállalaton belül annyi célt követhet, ahány funkciója van.