Ökológiai költség

Az ökológiai költség számszerűsíti egy helység, ország vagy régió természeti erőforrásainak elvesztését, leromlását vagy kimerülését.

Ökológiai költség

Az ökológiai költség általában a gyártási folyamat, balesetek, akaratlan emberi mulasztások, hanyagság stb. során jelentkezik. És ez pénzben kifejezhető.

A negatív környezeti hatások leginkább a társadalmat és az ökoszisztémákat érintik. A kár mértékének megismeréséhez az ökológiai költségeket használjuk.

Zöld költségrekord

A természeti erőforrások elvesztésének megelőzése, csökkentése vagy helyreállítása érdekében szükséges annak mérése. Ez a helyzetet és a természeti erőforrások helyreállítása érdekében felmerülő kiadásokat bemutató mérlegeken keresztül valósítható meg; ez bizonyos korlátokkal, mivel vannak olyan erőforrások, amelyek elvesznek, és nem lehet helyreállítani, mint például a fajok kiterjesztése.

Lehetőség van az érintett környezet ökológiai költségének nyilvántartására, pl.

 • Légkörszennyezés.
 • Talajromlás.
 • Szénhidrogén kimerülése.
 • A talajvíz kimerülése.
 • Vízszennyezés.
 • Erdőkészletek kimerülése.

Lehetőség van a kimerülés és a környezetromlás mértékének mérésére is a gazdasági tevékenység különböző ágazatai szerint.

Ökológiai csereköltség

Ez egy olyan módszer, amellyel megbecsülik a kár pótlásának összköltségét, megközelítve a környezeti jószág értékét.

Például az erdő hektárban kifejezett értéke, amely ahhoz szükséges, hogy egy személy energiafogyasztásából származó CO2-t elnyelje egy év alatt.

Környezetvédelmi költségek

Néhány olyan eset, amikor az emberi tevékenységből adódóan költségek merülnek fel a környezet védelmében:

 • Hulladékgazdálkodás.
 • Levegővédelem.
 • Szennyvízkezelés.
 • Talajvédelem és helyreállítás.
 • A talajvíz védelme.
 • Vizsgálat és fejlesztés.
 • A biológiai sokféleség védelme.

Az ökológiai költségeknek arra kell esnie, hogy ki okozza vagy ki okozza a negatív hatást. Ez azonban a gyakorlatban nem mindig van így, mivel néha az ok ismeretlen, és végül a társadalom viseli a költségeket.

Az üzlet és a zöld költség

Mivel az ökológiai költség a gyártási folyamathoz és a termék életciklusához kapcsolódik; azaz hasznos élettartama; akkor hulladékká válik, aminek helyet kell foglalnia. Ezért fontos, hogy mind a vállalatok, mind a fogyasztók figyelembe vegyék a termékek életciklusának értékelését. A vállalatok azt tervezhetik, hogy termékeiket a fő funkciójuk végén több felhasználásra fordítják, és a fogyasztók tudatosan, a felelős fogyasztásra összpontosítva vásárolnak.

Ebben az értelemben, ha azok a termékek, amelyek lebomlási folyamata rövid, akkor ökológiai szempontból kisebb hatást fejtenek ki, mert nem foglalnak helyet, és jelenlétükkel és lassú romlásukkal nem befolyásolják más környezetet, mint ahol voltak. előállított vagy fogyasztott..

A vállalatok felelőssége az ellenőrző intézmények által meghatározott környezetvédelmi előírások betartása. Ellenkező esetben a környezeti károk helyreállításának költségeivel, pénzbírsággal, büntetéssel vagy akár bezárással kell szembenézniük, ha nem követik a jó gyakorlatot ebben az ügyben.

Ezért kell vállalniuk olyan költségeket, mint a megelőzés, a belső hibák költségei és/vagy a környezeti korrekció. Ez újrafeldolgozáshoz, az általuk termelt hulladék költségeihez, megfelelő hulladékkezeléshez és az állásidő költségeihez vezethet.

Az ökológiai költségek ismerete fontos

Alapvető fontosságú, hogy az ökológiai költségek ismertek legyenek ahhoz, hogy olyan döntéseket hozhassanak, mint a tervezés, a költségvetés és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás.

Feltételezve azonban, hogy a költség feltételezi, hogy hatással van a gazdasági folyamatra, mert a termelési költségek növekedése mellett szükségszerűen a termékek végső árának növekedésével jár, ha ezek rugalmatlanok, akkor a várható hatás hogy azokból az árukból keresett mennyiség. Abban az esetben, ha ezek az áruk támogatást élveznek a vásárlásukra, akkor az ökológiai költségek továbbra is a jövőbe hárulnak, és veszélyeztetik az ökoszisztémák fenntarthatóságát, ezért a termelés és a fogyasztás nem lesz hatékony.

Ezért sok szakértő számára szükséges az ökológiai költségek nemzetközivé tétele oly módon, hogy a termék árának egy része a környezet helyreállítására, egy másik része pedig az alternatív energiaforrások kutatására irányuljon. Ez az, amit egyes közgazdászok "erős fenntarthatóságnak" neveznek.