Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) függő testülete. Ez a munkával és a munkaviszonyokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. 1919-ben jelent meg, a versailles-i békeszerződés következményeként és a tisztességes munka előmozdítása céljából.

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

A munkavállalókat, a kormányokat és a munkaadókat összefogó ILO munkaügyi szabályozást hoz létre a tisztességes foglalkoztatás érdekében. Így az ILO filozófiája azt feltételezi, hogy tisztességes munkahelyekkel gazdasági jólét és társadalmi béke érhető el.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fő célkitűzései

Az ILO által maga elé kitűzött fő célok négy cselekvési területet fednek le:

  • A munkaügyi szabályok és a munkavállalói jogok tiszteletben tartásának előmozdítása.
  • Küzdj a munkások tisztességes béréért.
  • A munkavállalók nagyobb szociális védelme.
  • A párbeszéd és a tárgyalások előmozdítása a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók között.

E célok elérése érdekében az ILO munkaügyi szabályozást alkot, nemzetközi szintű programokat készít az alapvető jogok, valamint a szociális és munkakörülmények erősítése érdekében, valamint nemzetközi szinten elősegíti a munkaügyi szakmai együttműködést.

Hogyan működik az ILO

Az ILO-t háromoldalú szervezetként határozzák meg, mivel magában foglalja a munkaadókat, a tagállamok kormányait és a munkavállalókat. Feladata, hogy támogassa a munkaadók és a szakszervezetek közötti párbeszédet a szociál- és gazdaságpolitikáról.

Az ILO belső felépítése a következő:

  • Nemzetközi Munkaügyi Konferencia : Amellett, hogy a munkaügyi szabályozásról dönt, szociális és munkaügyi kérdéseket tárgyaló testületként is szolgál. Az ILO költségvetésének jóváhagyásáról is gondoskodik.
  • Igazgatóság : Végrehajtó hatalommal rendelkezik. Vagyis végrehajtja az ILO programjait és gondoskodik a szervezet költségvetési vonatkozásairól.
  • Nemzetközi Munkaügyi Hivatal : Ez a felügyeleti szerv. Felelős az Igazgatóság ellenőrzési funkcióiért.

Meg kell jegyezni, hogy az Igazgatóság által végzett munkát olyan bizottságok adják majd, amelyekben munkaadók, kormányok és szakszervezetek szakértői is közreműködnek.

Másrészt az ILO tagországai időről időre találkozókat tartanak a legfontosabb munkaügyi és szociális kérdések megvitatására.

Melyek az ILO tevékenységi területei?

Ahhoz, hogy az ILO nemzetközi szabványai érvényesüljenek, felügyeleti és ellenőrzési rendszer működik. Más szóval, az ILO biztosítja az aláírt egyezmények betartását.

Ennek érdekében a szervezet rendszeresen figyelemmel kíséri a megállapodások alkalmazásának módját, és jelzi, mely területeken lehetne javítani. Ezenkívül az ILO tanácsokkal látja el a tagállamokat.

A fejlesztési együttműködés az ILO másik fő tevékenységi területe. Ennek érdekében az ILO olyan programokat támogat, amelyek elkötelezettek a tisztességes foglalkoztatás mellett. Ezekben a munkaadók, a kormányok és a munkavállalók elkötelezettségét kérik a részvétel érdekében.

Röviden, olyan politikák végrehajtásáról van szó, amelyek lehetővé teszik a fenntartható fejlődést, és ugyanakkor tisztességes munkát is eredményeznek.

Az ILO programja és költségvetése

Az ILO programját és költségvetését a Nemzetközi Munkaügyi Konferenciának kétévente jóvá kell hagynia.

Így a program és a költségvetés meghatározta a két év múlva elérendő célokat, az ezek megvalósítására fordítandó forrásokat, jóváhagyva az indokoltnak ítélt kiadásokat.

De honnan szerez finanszírozást az ILO?

Főleg három módon:

  • Az azt alkotó országok arányos hozzájárulásán keresztül.
  • A fő partnerek önkéntes hozzájárulásán keresztül.
  • Állami szervek, pénzügyi intézmények és az ENSZ-től függő ügynökségek hozzájárulásai.