Munkás

A munkás az a személy, aki fizetés ellenében fizikai munkát végez. Általában ipari környezetben dolgozik.

Munkás

Bár ezt a kifejezést gyakran a munkavállaló általánosabb fogalmával azonosítják, fogalmilag az a munkavállaló, aki szakmai feladatait kézzel látja el egy ipari vagy építőipari területen.

A munkavállalói profil általában a fizikai munkavégzéshez és az ipari gépek kezeléséhez kapcsolódik.

Ennek a profilnak a szakmai helyszínei főként gyárakban, létesítményekben és épületekben, termelő és ipari üzemekben vagy vegyiparban lennének.

Ennek az alaknak a megjelenése történelmileg a modern ipar megszületésekor, az első ipari forradalommal és az ezzel járó társadalmi-gazdasági változásokkal jár.

Ekkor a városokban megjelenő új technológiai és ipari szektorokban új és nagyobb igény jelentkezik a dolgozók iránt.

A munkás jellemzői

Meghatározását figyelembe véve minden munkavállalónak vannak olyan figyelemre méltó jellemzői, amelyek meghatározzák szakmai profilját:

  • A munkavállaló kifejezés egyénekre vonatkozik. Más szóval, ők teljesen természetes személyek.
  • A magánszemély szolgáltatásnyújtását nagykorúban és jogszabályi előírások szerint kell végezni. A leggyakoribb az, hogy munkaszerződések szabályozzák.
  • Munkájuk végzését egyéni vállalkozó alakban saját számlára, vagy alkalmazottként, bérbeadóként is végezhetik.
  • Az elvégzett munkát fizetéssel fizetik.
  • Általában a dolgozók fizetési fokozata az egyik legalacsonyabb a vállalatoknál. Az elvégzendő munka specializációja és az ehhez szükséges képzettség, képzettség ennek során nő.
  • Gyakori, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek védik a munkaérdekeiket, például a szakszervezetek.

A munkavállalói profil ideológiai megközelítése

A munkás szakmai profilját bizonyos ideológiai és gazdasági szempontból azonosították a proletáréval.

Az olyan elméletek, mint a szocializmus vagy a marxizmus, a munkást proletár munkásként azonosították, aki a termelési eszközöket használja, és akinek tulajdona a kapitalista hatalomnak van fenntartva.

Ennek a megközelítésnek a munkásosztályhoz való társulása vagy csoportosulása volt az egyik pillére, kiemelve Karl Marx nézőpontját.

Alternatív megoldásként a kapitalizmus szempontjából a munkás nem egy elit kisebbség kizsákmányoló rendszerének áldozata a többieknek, hanem szabadon felajánlja munkás státuszát fizetés ellenében.