Működési költségek

A működési költségek azok, amelyek a vállalatnál a fő termelőtevékenység végzése során merülnek fel. Ezeket rögzítik a könyvelésben.

Működési költségek

A számvitelen belül a működési költségek a gazdasági tevékenységének fejlesztéséhez kapcsolódnak.

A működési jellegű költségek vagy költségek tehát azok, amelyek egy szervezet napi termelésének elvégzéséhez szükségesek.

A főkönyvek ezeket a költségeket tükrözik, hogy pontos mérést mutassanak a projekt tényleges jövedelmezőségéről.

Vagyis valódi képet adni arról, hogy egy adott üzleti tevékenység végzése mit jelent a szervezet számára gazdasági szempontból.

Az üzemeltetési költségek gyakorlati alkalmazása

A pénz be- és kiáramlása, amelyet a vállalat működési költségeinek vállalásakor nyilvántart, a teljes működési költséget alkotja.

Így az egyéb költségeket, például a „nem működési”-nek nevezett költségeket, valamint azokat, amelyek egy másik, nem a társaság fő tevékenységeként felmerülő tevékenység fejlesztése miatt merülnek fel.

Példa erre az egyéb végzett tevékenységek számviteli nyilvántartása, mint például a CSR-hez kapcsolódó politikák alkalmazása vagy a kulturális szponzoráció.

Számviteli szempontból azt tennénk, hogy a működési költségek az értékesítési, cégadminisztrációs vagy pénzügyi kiadásokra irányított könyvelési tételek összege lennének.

A működési költségek főbb jellemzői

Összehasonlítva a napi számvitelben szokásos egyéb költség- vagy költségmódszerekkel, a műveletek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

  • Termelő tevékenység : Fő tevékenysége végzéséhez minden cégnél felmerülnek az alapanyagok felhasználásával és különféle áruk beszerzésével kapcsolatos költségek.
  • Infrastruktúra : A tevékenység végzésének rohanása ingatlan, gépek vagy szerszámok vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos költségekkel jár.
  • Energiaelőnyök: Az olyan költségek, mint például a villany, a víz vagy a cikk elolvasását lehetővé tevő internetkapcsolat bérbeadása, beletartoznak ebbe a tipológiába, mindaddig, amíg a fő termelési feladat elvégzéséhez szükségesek.
  • Munkaerő jellege : A személyzet felvételével és időszakos díjazásával kapcsolatos költségek működőképesek. A legkiemelkedőbbek a munkaadók, a szakmai képzési költségek vagy a fizetések.
  • Periodikus : A többi költségtípushoz hasonlóan ezek is folyamatosan fix vagy változóként rögzíthetők.
  • Tartósság : Ezek a rutin kiadások csak addig merülnek fel, amíg az általunk kifejlesztett tevékenység tart. Amikor egy vállalkozás véget ér, ezek a költségek ezzel együtt járnak.

Számviteli szempontból a működési költségek formálisan szerepelnek a működési költségvetésben.

Ez a dokumentum megkönnyíti a szervezetek számára, hogy gazdasági értelemben előre jelezzék a fő munkájuk elvégzése során allokálandó erőforrásokat.

Bármilyen méretű vállalat ki van téve az ilyen jellegű költségeknek. Bár igaz, hogy digitális kontextusban egyre több cég végzi tevékenységét alacsony volumennel.

A működési költségek a működési költségek számviteli ábrázolásaként

A köznyelvben ezt a fogalmat működési költségeknek is nevezik.

Másrészt fontos kiemelni, hogy a működési költségek a szállítási költségekkel együtt az ún. logisztikai költségeket alkotják.

Minden működési költségnek meg kell jelennie a megfelelő elszámolásukban, az általános számviteli tervben. A gyakorlatban ezeket a költségeket minden időszak végén le kell írni az eredmény terhére.