Magántőke

A magántőke az a tőkefajta, amelyet a magángazdasági szereplők gazdasági tevékenységük fejlesztésére és ezáltal gazdasági haszon megszerzésére használnak fel.

Magántőke

A létező tőke különböző típusainak osztályozásán belül a magántőke kiemelkedik azzal, hogy a magántőke tulajdonjogát magánügynökök terhelik. Ily módon a magántőke tulajdonjoga minden típusú családot, valamint céget megillet. A tőkét alkotó erőforrásokat gazdasági megtérülésre használják fel.

Ebben az értelemben a magántőke válik a magánszektor rendelkezésére álló eszközzé, amellyel bizonyos erőforrásokon alapuló nyereséget termelhet.

Ez a tőke tehát sokféle gazdasági tevékenység fejlesztését segíti elő az áruk és szolgáltatások előállításán keresztül. Vagyis magánbefektetést jelent.

A magántőke jellemzői

A magántőke-modalitásnak van néhány jellemzője, amelyet ki kell emelni:

  • Befektetési forrás : A magántőkén keresztül a legkülönfélébb üzleti modellekben befektetéseket generálnak és hajtanak végre.
  • Magán eredetű : Ez a tőke családok és cégek forrásaiból származik, általános értékre szánva.
  • Kapcsolat az adóssággal : A magánfinanszírozás forrása gyakran az adósság átvállalása. Más szóval, a magánügynökök kölcsönöket vagy hiteleket kapnak, hogy pénzeszközeiket magánbefektetésekre használják fel.
  • Az üzleti szövet generátora: Általában a magántőke van a leginkább jelen az országok különböző gazdaságaiban. Ez munkahelyteremtést és a legtöbb gazdasági ágazatot lefedő vállalatot eredményez.

Példák a magántőke-befektetésekre

A tulajdon fogalmát követve a magánjellegű tőke magában foglalja mindazt a tőkehalmazt, amely a magánszférához tartozó ügynökökhöz tartozik.

Ez azt feltételezi, hogy a mindennapi gazdasági életben nagyon sokféle példa van. Ez egy helyi cég ipari gépezetétől az egyén képgyűjteményéig terjedne.

Számviteli szempontból az alaptőke magánpéldája azoknak a hozzájárulásoknak, amelyeket eredetileg a partnerek fizettek be egy kereskedelmi társaság létrehozása során. Ezek lehetnek pénzbeliek és természetbeniek is.