Logisztikai ügyintézés

A logisztikai menedzsment azon műveletek és stratégiák összessége, amelyeket egy vállalatnak végre kell hajtania. Ez az áruk hatékony szállítása a végfelhasználóhoz.

Logisztikai ügyintézés

Vagyis ezen a fajta adminisztráción keresztül azokat az erőforrásokat kezelik, amelyek a vállalkozás gazdasági tevékenységének fejlesztéséhez szükségesek.

A logisztikai adminisztráció kiterjed többek között a termék azonosítására a szállításának minden fázisában, az áruk tárolására.

A helyes logisztikai menedzsment tehát azt feltételezi, hogy egy cég képes ügyfeleit az igényeiknek megfelelően ellátni. Viszont biztosítania kell, hogy a vállalkozás gazdasági hasznot termeljen.

Tehát a logisztikai menedzsment megköveteli a termelési elemek tárolási, átalakítási és elosztási feladatainak összehangolását a végfelhasználó felé. Így a lehető legalacsonyabb kapcsolódó költséget kell keresni.

Az optimális logisztikai menedzsment révén hatékonyabban lehet irányítani az ellátás-ellenőrzési és folyamatláncot, amely végső soron hatással van a vállalat gazdasági egészségére és profitjára. Mindezt a szervezet stratégiai terve részletezi.

A logisztikai adminisztráció alapjai

A megfelelő logisztikai irányításnak a gyorsaságon kell alapulnia. Más szóval, a cégnek képesnek kell lennie arra, hogy szembenézzen a működésével azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenti az átlagos válaszidőt az értékesítési lánc egyes szakaszaiban.

Ezenkívül a gyártási folyamat minden részében nagyon szigorú ellenőrzést kell végezni a mennyiségek és a helyszínek tekintetében. Ily módon az erőforrások megtakarítására és optimalizálására törekszenek.

Figyelembe véve a piacok alakulását és sajátosságait, a közgazdaságtanban és a marketingben különböző koncepciók jelentek meg, amelyek a logisztikai menedzsment útmutatóját javasolják, akárcsak a keresztdokkoláshoz. Egyszerűen fogalmazva, ez egy olyan modell, amely az áruk hosszan tartó tárolását igyekszik elkerülni.

A jó logisztikai menedzsmentet akadályozó elemek

Minden olyan helyzet, amely ellentétes vagy lelassíthatja az ellátási lánc hatékonyságát vagy eredményességét, megnehezíti a logisztikai menedzsmentet, például:

  • A folyamatok ismétlése vagy megkettőzése.
  • A gyenge vagy alacsony készletforgalomból adódó problémák.
  • Erőforrás-pazarlás vagy hiba az input vagy áru költségének azonosításában és becslésében.
  • Túl sok jogi, fiskális vagy bürokratikus akadály.