Különbség az adminisztratív és pénzügyi számvitel között

Az adminisztratív és a pénzügyi számvitel közötti különbség azon jellemzők összessége, amelyek megkülönböztetik és ezért elválasztják mindkét számviteli módozatot. Ezek a jellemzők főként az említett módozatok hasznosságán alapulnak.

Különbség az adminisztratív és pénzügyi számvitel között

Lényeges különbség van a számviteli módozatok között, például az adminisztratív és a pénzügyi számvitel között.

Míg az adminisztratív vagy vezetői adatkezelésre és belső felhasználási feltételekre a jellemző, addig a pénzügyi inkább a külföldi információgyűjtéshez és -kiadáshoz kötődik.

Ebben az értelemben mindkét gazdasági tudományág együtt létezik a legtöbb kereskedelmi szervezet vagy vállalat mindennapi életében.

Ezáltal egyúttal lehetőség nyílik néhány más megkülönböztető jegyre is rámutatni a két számviteli gyakorlat között.

A vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel célkitűzései

Folytatva a korábban kifejtett koncepciót, irányítási és szervezési szempontból az adminisztratív számvitelnek van jelentősége.

Ez annak köszönhető, hogy pontosan mérni kell ezeket a hasznos adatokat a vállalat napi működéséhez. Sokszor az ilyen típusú információk nagy jelentőséggel bírnak más versengő szervezetek vagy szabályozó szervezetek számára.

Ezért a külső felekkel vagy magukkal a részvényesekkel való kommunikáció céljából szükséges a teljesítményükre vagy pénzügyi helyzetükre vonatkozó információk gyűjtése.

Ezen a ponton kap különös jelentőséget az adminisztratív számviteli munka.

Az igazgatási és pénzügyi számvitel módszertana és szabályzata

A vezetői számvitel esetében általában nagyobb a módszertani szabadság. A legtöbb esetben egy vállalat irányítása nagyon eltérő irányzatok vagy irányítási módok szerint történhet.

Alternatív megoldásként a pénzügyi információkat a korábban megállapított terminológia vagy formátumok alapján kell kifejezni. Ez a helyzet több kereskedelmi kötelezettségvállalással.

Ebben a sorban célszerű rámutatni annak szükségességére, hogy az adatokat hozzáigazítsák az egyes országok különböző szabályozásaihoz vagy törvényeihez, mint például a számviteli elvekhez.

Ez különös jelentőséggel bír a pénzügyi jelentések vagy a gazdasági mutatók tekintetében, amelyeket a piac által megosztott gazdasági modellekben és formátumokban kell kifejezni.

Egyéb eltérések az egyes számviteli módozatok jellege szerint

Figyelembe véve a fent kifejtett különbségeket, figyelembe lehet venni néhány további jellemzőt is, amelyek megkülönböztetik ezeket a módozatokat:

  • Az információk hasznossága: Míg a vezetői számvitel segít a stratégiák és a költségvetés következetes kialakításában, addig a pénzügyi számvitel a vállalat adott időpontban fennálló helyzetét tükrözi.
  • A számviteli munka jellege: Az adminisztratív számvitel az adatokat jelenti az adminisztrátoroknak, döntési jogkörrel rendelkező vezetőknek. Másrészt a pénzügyi társaság minden típusú külső felet megcéloz, beleértve az állami szabályozó szervezeteket és más beszállító cégeket.
  • Jelentések kiadása: Míg a pénzügyi rész engedelmeskedik a társaság eredményeinek rendszeres és korábban létrehozott közzétételének igényének, addig az adminisztratív nagyobb szabadságot élvez, ahogy azt a szervezet maga határozza meg.